Dokumenty XXXIII OZL

Stanowisko nr 2

Stanowisko Nr 2XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opoluz dnia 28 marca 2015r.w sprawieutworzenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego XXXIV Okręgowy Zjazd…

Stanowisko nr 1

Stanowisko Nr 1XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opoluz dnia 28 marca 2015r.w sprawie tzw. pakietu onkologicznego XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy…