Szkolenia

Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów opartych na EBM

Kursy realizowane są ramach przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia grantu w prestiżowym konkursie pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego. Projekt został…

I Pomorskie Spotkania Stomatologiczne

odbędzie się w dniach 22-23.04.2023r. w Hotelu Nadmorskim w Gdyni Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku https://oilgdansk.pl/komisja-stomatologiczna-okregowej-rady-lekarskiej-w-gdansku-zaprasza-na-i-pomorskie-spotkania-stomatologiczne

Podlaskie Spotkania Stomatologiczne

22-24 czerwca 2023 r. w Hotelu Medical SPA w Augustowie przy ul. Zdrojowej 3. W ramach tegorocznej konferencji przygotowano interesujący program dydaktyczny w zakresie aktualnych nowości w leczeniu stomatologicznym, którego…

Kurs da lekarzy POZ

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przygotowało kolejną edycję kursu dla lekarzy POZ związanego z ich nowym, szerszym zakresem obowiązków. Lekarze pediatrzy i interniści, którzy chcą przyjmować pacjentów w poradniach podstawowej opieki…