WAŻNE INFORMACJE

PILNE ! Maski nie spełniające norm ?

20-05-2020 Wyświetleń:218 Ogłoszenia i komunikaty

Publikujemy oświadczenie NIL w sprawie jakości masek FFP2 dystrybuowanych przez okręgowe izby lekarskie. Oświadczenie to pojawiło się w związku z informacją przekazaną przez wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego o wątpliwej jakości...

Tarcza antykryzysowa dla lekarzy i lekarzy dentystów

04-05-2020 Wyświetleń:608 Ogłoszenia i komunikaty

Publikujemy w załączniku omówienie zasad korzystania przez lekarzy-przedsiębiorców z "tarczy antykryzysowej" Dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie NIL

Środki ochrony osobistej dla lekarzy i lekarzy dentystów OIL w Opolu - KOMUNIKAT NR 6 - dystrybucja c.d.

29-04-2020 Wyświetleń:2755 Ogłoszenia i komunikaty

Koleżanki, Koledzy ! Kończymy dystrybucję  środków  ochrony  indywidualnej (śoi) .Zostały tylko 3 dni na ich  odbiór .Cały czas obecnie  wydawane są  one lekarzom ‘’szpitalnikom’’ i lekarzom  AOS-u. Ostatnim dniem  odbioru  jest...

Prośba MZ o wsparcie kadrowe przy zwalczniu epidemii

29-04-2020 Wyświetleń:227 Ogłoszenia i komunikaty

W związlku z potrzebą pozyskiwania dodatkowych pracowników medycznych, którzy mogliby być kierowani do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeńwirusem SARS-CoV-2 Minister Zdrowia Janisz Cieszyński zwrócił się z pisemną prośbą na...

Wojewoda poszukuje lekarzy

24-04-2020 Wyświetleń:608 Praca dla lekarza

Koleżanki i Koledzy, Po raz kolejny Wojewoda Opolski  zwraca się do lekarzy i lekarzy dentystów Opolszczyzny o pomoc. Tym razem, zgodnie z zapisem art.7g ust. 1 ustawy z dnia 2 marca...

Apel Prezes Opolskiej Izby Lekarskiej do Lekarzy Opolszczyzny

09-04-2020 Wyświetleń:596 Ogłoszenia i komunikaty

Koleżanki i Koledzy,        Otrzymałam dzisiaj pismo od Wojewody Opolskiego, którego fragment zacytuję:        „W związku z koniecznością kontynuacji działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zapewnienie właściwego...

Ważana informacja dla lekarzy dentystów !

28-03-2020 Wyświetleń:669 Ogłoszenia i komunikaty

Dzięki  uprzejmości Prezesa OIL w Szczecinie, przekazuję  Państwu do ewentualnego wykorzystania  wzór pisma do Dyrekcji OOW  NFZ – dotyczy osób , które  mają  podpisane umowy z NFZ i zawiesiły  obecnie ...

Komunikat Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL

14-03-2020 Wyświetleń:961 Ogłoszenia i komunikaty

Wskutek lawinowo zgłaszanych zapytań ze strony stomatologów „co robić” , wobec też: dramatycznej sytuacji sprzętowej ,  braku perspektyw jej poprawy  wysokiego stopnia narażenia na zakażenie  na stronie KS NRL ukazał się następujący komunikat A...

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rok 2020

29-01-2020 Wyświetleń:2178 Ogłoszenia i komunikaty

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia proszę zapoznać się z całym tekstem - do końca ! Admin Koleżanki i Koledzy, Od 1 marca 2020 kontynuować będziemy program Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenie...

APEL Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 18 grudnia 2019r.

23-12-2019 Wyświetleń:253 Stanowiska i apele ORL

Apel dotyczy roszczeń finansowych NFZ w stosunku do lekarzy, przepisujących mleko modyfikowane Neocate dzieciom powyżej 12 m-ca życia. Został on przesłany do Dyrektora OOW NFZ, wszystkich okręgowych izb i do...

Aktualności

Stanowisko Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

26-05-2020 Wyświetleń:33 Ogłoszenia i komunikaty

Publikujemy w załączniku stanowisko Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie prawa osób wykonujących zawody medyczne do powstrzymania się od obowiązku świadczenia pracy w sytuacji...

NFZ o wycenie testów na SARS-CoV-2

22-05-2020 Wyświetleń:48 Ogłoszenia i komunikaty

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że wycena produktów rozliczeniowych – testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 – uległa zmianie zgodnie z poleceniem Ministerstwa Zdrowia. Jest to odpowiedź na stanowisko Prezydium Naczelnej Rady...

Pismo MZ w sprawie lekarzy stażystów

22-05-2020 Wyświetleń:21 Ogłoszenia i komunikaty

Koleżanki i Koledzy W załączniu publikujemy pismo z dnia 19 maja 2020 r., w którym Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki informuje, że w ocenie Ministra Zdrowia zaliczenie na poczet odbywania stażu...

X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny

21-05-2020 Wyświetleń:13 Wydarzenia kulturalne i sportowe

Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski ogłaszają X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny. Honorowy...

VIII Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy

21-05-2020 Wyświetleń:11 Wydarzenia kulturalne i sportowe

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zaprasza Koleżanki i Kolegów pasjonatów fotografii do udziału w VIII Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym Lekarzy w dniach 15-20 września 2020 r. w Kazimierzu Dolnym...

Konkurs Poetycko-Literacki

18-05-2020 Wyświetleń:18 Wydarzenia kulturalne i sportowe

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki „Lekarze dzieciom”. Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja oraz...

Komunikat

15-05-2020 Wyświetleń:127 Ogłoszenia i komunikaty

W załączeniu publikujemy opracowany przez Mec. Michała Kozika, Koordynatora ZRP NIL, komunikat w sprawie apelu o wydanie przez Ministerstwo Zdrowia zaleceń w sprawie przyjmowania pacjentów w ramach planowego leczenia.

Petycja do MZ i NFZ (ważne dla lekarzy dentystów)

13-05-2020 Wyświetleń:347 Ogłoszenia i komunikaty

Naczelna Komisja Stomatologiczna przekazuje informacje dla lekarzy dentystów udzielających świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Udostępniamy link do petycji skierowanej do MZ i NFZ, chętnych prosimy o podpisanie petycji. Jest to...

List otwarty do Ministra Zdrowia

11-05-2020 Wyświetleń:87 Ogłoszenia i komunikaty

W załączeniu publikujemy list otwarty Prezesa NRL prof. Andrzeja Matyji do Ministra Zdrowia.

Komunikat dotyczący odpadów medycznych

07-05-2020 Wyświetleń:166 Ogłoszenia i komunikaty

Mając na uwadze narastające problemy związane z wykonywaniem, jak i negocjowaniem warunków umów o odbiór i utylizację odpadów medycznych zwracam się do Państwa z prośbą o zwrócenie uwagi na zapis...

Pozostałe wiadomości

.