WAŻNE INFORMACJE

Ważana informacja dla lekarzy dentystów !

28-03-2020 Wyświetleń:255 Ogłoszenia i komunikaty

Dzięki  uprzejmości Prezesa OIL w Szczecinie, przekazuję  Państwu do ewentualnego wykorzystania  wzór pisma do Dyrekcji OOW  NFZ – dotyczy osób , które  mają  podpisane umowy z NFZ i zawiesiły  obecnie ...

Pomoc psychologiczna podczas epidemii

25-03-2020 Wyświetleń:35 Ogłoszenia i komunikaty

Publikujemy informację z Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej o liście psychoterapeutów gotowych udzielać bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego. Wykaz dostępny jest na stronie: www.ptpp.pl zakładka  - bezpłatna pomoc. W...

Zalecenia dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji

25-03-2020 Wyświetleń:75 Ogłoszenia i komunikaty

Publikujemy zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

Sanepid - wytyczne i rekomendacje przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

18-03-2020 Wyświetleń:363 Ogłoszenia i komunikaty

 Koleżanki i Koledzy!                                                                            Lekarze i Lekarze dentyści !   W związku  z Waszymi licznymi  zapytaniami : jak pracować? i czy  pracować ? w stanie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w  kraju, zwróciłam się w...

Komunikat dla lekarzy, którzy ukończyli szkolenie specjalizacyjne i złożyli wniosek o przystąpienie do PES w sesji wiosennej 2020

18-03-2020 Wyświetleń:47 Ogłoszenia i komunikaty

W związku z opublikowanymi w dniu 16 marca 2020 r. nowelizacjami rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie: świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia...

Komunikat Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL

14-03-2020 Wyświetleń:644 Ogłoszenia i komunikaty

Wskutek lawinowo zgłaszanych zapytań ze strony stomatologów „co robić” , wobec też: dramatycznej sytuacji sprzętowej ,  braku perspektyw jej poprawy  wysokiego stopnia narażenia na zakażenie  na stronie KS NRL ukazał się następujący komunikat A...

KOMUNIKAT KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PERIODONTOLOGII

12-03-2020 Wyświetleń:108 Ogłoszenia i komunikaty

        W związku z pojawieniem się zagrożenia na obszarze województwa mazowieckiego ryzyka infekcji koronawirusem SARS CoV-2, zalecam do dnia 29.03.2020 co następuje: Ograniczenia wykonywania zabiegów periodontologicznych do tych niezbędnie koniecznych, ratujących...

Szkolenia odwołane

12-03-2020 Wyświetleń:36 Ogłoszenia i komunikaty

Informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, kursy z/z „Zdrowia publicznego” oraz „Prawa medycznego” zostają odwołane. O dalszych decyzjach będziemy Państwa informować.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rok 2020

29-01-2020 Wyświetleń:1865 Ogłoszenia i komunikaty

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia proszę zapoznać się z całym tekstem - do końca ! Admin Koleżanki i Koledzy, Od 1 marca 2020 kontynuować będziemy program Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenie...

Aktualności

Bezpłatne kursy Incision Academy

27-03-2020 Wyświetleń:38 Szkolenia

Covid- 19 zmienił naszą rzeczywistość w zaledwie kilka miesięcy. Obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi olbrzymie wyzwanie dla zespołów medycznych, które  codziennie zmagają się z rosnącą liczbą zakażeń. Obserwujemy  wysiłek lekarzy, pielęgniarek...

Pomoc dla Seniora

27-03-2020 Wyświetleń:28 Ogłoszenia i komunikaty

Pomoc  osobom  potrzebującym w związku z  ogłoszonym stanem epidemii !   Koleżanki ! Koledzy!            Obecna sytuacja jest  na tyle  nietypowa,że chcę w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej zainicjować akcję ‘’Pomoc dla seniora’’...

Lekarze nie mogą milczeć

27-03-2020 Wyświetleń:21 Ogłoszenia i komunikaty

Koleżanki i Koledzy! Środowisko lekarskie zbulwersowane jest sygnałami o ograniczaniu lekarzom i innym pracownikom medycznym prawa do wyrażania poglądów na temat realiów pracy w warunkach epidemii. Dotknęło to konsultantów krajowych, konsultantów...

Minimalne wymagania dla masek

26-03-2020 Wyświetleń:52 Ogłoszenia i komunikaty

W załączeniu publikujemy wytyczne prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Horbana – Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych dotyczące minimalnych wymagań dla masek.  

Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19

25-03-2020 Wyświetleń:113 Szkolenia

Podręcznik - do pobrania w załączniku - napisany jasno i klarownie, dla wszystkich specjalności, zarówno dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek.Odpowiada na wiele pytań i wątpliwości podnoszonych przez Koleżanki i Kolegów.

Informacja o wysłanych pismach Prezesa NRL dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej

24-03-2020 Wyświetleń:35 Ogłoszenia i komunikaty

W dniu dzisiejszym (24.03.2020) Prezes NRL prof. Andrzej Matyja skierował pisma do: Głównego Inspektora Sanitarnego i dw. Ministra Zdrowia w sprawie braku reakcji na zapytanie dot. rekomendacji wykonywania testów na SARS-Cov-2, Posłów...

Apel NIL o zgłaszanie "hejtu" i utrudnień w pracy lekarzy czasie walki z epidemią

22-03-2020 Wyświetleń:36 Ogłoszenia i komunikaty

Szanowni Państwo, jeśli jesteście świadkami lub macie informacje o wszelkich przejawach agresji, insynuacjach, fejkniusach, opiniach uderzających w lekarzy i ich dobre imię, a także utrudnieniach, na jakie trafiają lekarze w obecnej...

Koronawirus - Utworzenie Funduszu dla lekarzy w NIL

20-03-2020 Wyświetleń:81 Ogłoszenia i komunikaty

19 marca br. w godzinach wieczornych odbyło się Prezydium NRL, podczas którego m.in. została podjęta Uchwała Prezydium NRL w sprawie utworzenia funduszu celowego przeznaczonego na wsparcie finansowe dla lekarzy i...

Apel zawodów medycznych do lekarzy

19-03-2020 Wyświetleń:82 Ogłoszenia i komunikaty

Publikujemy apele podjęte wspólnie przez samorządy zawodów zaufania publicznego kierowane do: rządu polskiego https://nil.org.pl/aktualnosci/4535-apel-zawodow-medycznych-do-rzadu-polskiego pacjentów https://nil.org.pl/aktualnosci/4536-apel-do-pacjentow środowiska lekarskiego - w załączniku Apele zostały podpisane przez: Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofię Małas Prezes Krajowej Rady...

Opinia w sprawie szybkich testów do wykrywania SARS-CoV-2

18-03-2020 Wyświetleń:39 Ogłoszenia i komunikaty

W imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi oraz Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Aliny Niewiadomskiej zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z załączoną opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie...

Pozostałe wiadomości

.