Skład Komisji Kultury

Marek Błaszczyk,

Marta Kabarowska,

Agnieszka Kania,

Marek Kania,

Jerzy Lach,

Jolanta Smerkowska-Mokrzycka,

Małgorzata Łuszczyńska-Ostrowska