Obwieszczenia OKW

Obwieszczenie o wyborach uzupełniających

ObwieszczeniePrzewodniczącego Okręgowej Komisji WyborczejOpolskiej Izby Lekarskiejz dnia 07.02.2024r.o wynikach wyborów uzupełniających przeprowadzonych na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 31.01.2024r.