Okręgowa Komisja Wyborcza

Zgodnie z art. 33. Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich okręgowa komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów oraz informacje o uzyskaniu, zawieszeniu albo wygaśnięciu mandatu w formie obwieszczenia, które przekazuje do publikacji w biuletynie okręgowej izby lekarskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej okręgowej izby lekarskiej...