Skład Biura OROZ

Kadencja IX (2022-2026)

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Paweł Olszewski

Zastępcy OROZ:

lekarze: Kazimierz Drosik (II Zastępca), Roman Kolek, Piotr Sysło, Maciej Szcześniak, Anna Ziemba,
lekarze dentyści: Donata Hałaburdo, Robert Rypniewski (I Zastępca).

Sekretariat
Bożena Jachymska-Kansy
tel. 774537572