INFORMACJE WYBORCZE

Obwieszczenie

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

Opolskiej Izby Lekarskiej

z dnia 03.03.2018r.

o wynikach wyborów na XXXVII Okręgowym Zjeździe Lekarzy

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych zgromadzenia wyborczego na XXXII Okręgowym Zjeździe Lekarzy, obwieszczam co następuje:

 1. Prezesem Opolskiej Izby Lekarskiej wybrany została

Jolanta Smerkowska-Mokrzycka

 1. Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej wybrany został

Wojciech Derkowski

 1. Na członków Okręgowej Rady Lekarskiej wybrano następujących lekarzy/lekarzy dentystów:

Bąk Adam

Burgiel Henryk

Chechłowski Jacek

Chruszczyk Stanisław

Dryja Marek

Gajda Iwona

Grzybowska-Substelna Justyna

Hamryszak Barbara

Jakubiszyn Jerzy

Knosala Robert

Kowarzyk Stanisław

Kudyba Bogusław

Latała Wiesław

Łuszczyńska-Ostrowska Małgorzata

Martyniszyn Adam

Mazur Jacek

Mielczarek Marcin

Rekucki Konrad

Suzanowicz Barbara

Wojtyłko Aleksander

 1. Na Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrano następujących lekarzy/lekarzy dentystów:

Drosik Kazimierz

Hałaburdo Donata

Jarka Jolanta

Knopińska-Rostkowska Ewa

Konopka-Błaszczyk Małgorzata

Olszewski Paweł

Rogala Ewa

Szcześniak Maciej

Ziemba Anna

 1. Na Członków Okręgowego Sądu Lekarskiego wybrano następujących lekarzy/lekarzy dentystów:

Baszak Anna

Bruzi-Bużowicz Róża

Derkacz-Jedynak Marzanna

Doskocz Krzysztof

Głąb Grzegorz

Gulewicz Ireneusz

Junosza-Szaniawski Antoni

Kanturski Marek

Kaźmierczak Anna

Kobyłecki Czesław

Krzymowska Elżbieta

Kulig Olaf

Łabuz-Margol Małgorzata

Łotecki Ireneusz

Murawski Józef

Noceń-Firlej Ewa

Porażko Tomasz

Pyziak Andrzej

Rączy Katarzyna

Siewiński Marek

Stempniewicz Krzysztof

Tarnowski Piotr

Tomala Marek

Wartenberg Krystian

Wileński Ryszard

Zubrzycka Czesława

Zwoliński Dariusz

 1. Do Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrano następujących lekarzy/lekarzy dentystów:

Błaszczyk Marek

Bunio Andrzej

Fijałkowski Włodzimierz

Piętka Marek

Pisarski Leszek

 1. Delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy zostali następujący lekarze/lekarze dentyści:

Dryja Marek

Hamryszak Barbara

Jakubiszyn Jerzy

Kowarzyk Stanisław

Kuzyszyn Zbigniew

Mazur Jacek.

Miarka Jacek

Smerkowska-Mokrzycka Jolanta

 1. Do Okręgowej Komisji Wyborczej zostali wybrani następujący lekarze/lekarze dentyści:

Błaszczyk Marek

Chruszczyk Stanisław

Jakubiszyn Jerzy

Kowarzyk Stanisław

Lechniak Małgorzata

Mielczarek Marcin

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Opolskiej Izby Lekarskiej

lek. dent. Stanisław Chruszczyk


Wyniki wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy Opolszczyzny w kadencji VIII

Lista wybranych delegatów

Załącznik do uchwały nr 2 OKW z dnia 8 listopada 2017r.

 

Rejon nr 1 Brzeg

 1. Goj-Birecka Julia
 2. Olszewski Paweł
 3. Suzanowicz Barbara
 4. Ilczyszyn Waldemar

Rejon nr 2 Głubczyce

 1. Junosza – Szaniawski Antoni

Rejon nr 3 Kedzierzyn-Koźle

 1. Karoń Jarosław
 2. Mazur Jacek
 3. Stochmiałek Wojciech
 4. Mazur Andrzej

Rejon nr 4 Kluczbork

 1. Bruzi-Bużowicz Róża
 2. Derkowski Wojciech
 3. Martyniszyn Adam
 4. Gulewicz Ireneusz

Rejon nr 5 Krapkowice

 1. Januszkiewicz Aleksander
 2. Jagodzińska Ewa
 3. Gajda Iwona
 4. Kucharski Roman

Rejon nr 6 Namysłów

brak


Rejon nr 7 Nysa

 1. Kowarzyk Stanisław
 2. Miarka Jacek
 3. Krzymowska Elżbieta
 4. Bąk Adam
 5. Łabuz-Margol Małgorzata
 6. Wagner Małgorzata
 7. Bujak Wojciech
 8. Knopińska- Rostkowska Ewa
 9. Doskocz Krzysztof
 10. Pyziak Andrzej

Rejon nr 8 Głuchołazy

 1. Konieczny Zygmunt

Rejon nr 9 Olesno

 1. Wartenberg Krystian
 2. Mielczarek Marcin
 3. Panek Sławomir

Rejon nr 10 Prudnik

 1. Miśta Andrzej

Rejon nr 11 Strzelce Opolskie

 1. Zwoliński Dariusz
 2. Kanturski Marek
 3. Mijas Jarosław
 4. Wileński Ryszard

Rejon nr 12 Opole, WCM, NFZ

 1. Jakubiszyn Jerzy
 2. Rak Sławomir
 3. Gawor Maciej
 4. Noparlik Ryszard
 5. Mielczarek Paweł
 6. Jakimów Artur
 7. Dryja Marek
 8. Rekucki Tomasz
 9. Królicki Ireneusz
 10. Kowalik Zbigniew
 11. Kudyba Bogusław

Rejon nr 13 Szpital wojewódzki Katowicka Opole, RCKK

 1. Łomna Bogdanov Elżbieta
 2. Kuzyszyn Zbigniew

Rejon nr 14 OCO+ZUS

 1. Radecka Barbara
 2. Tokar Piotr
 3. Czopkiewicz Lidia

Rejon nr 15 CGPiN – Opole

 1. Ziemba Anna
 2. Pasternok Marcin

Rejon nr 16 Neuropsychiatria – Opole

 1. Iwan – Sławek Barbara

Rejon nr 17 MSWiA, 116 Szpital Wojskowy

 1. Tarnowski Piotr
 2. Łuszczyńska – Ostrowska Małgorzata
 3. Kotysz Karolina

Rejon nr 18 Kup, Pokój, Megavita

 1. Falenta-Hitnarowicz Małgorzata
 2. Bunio Andrzej

Rejon nr 19 Opole- Powiat

brak


Rejon nr 20 Opole – Centrum, Śródmieście i Zaodrze

 1. Kudrisz – Radoń Beata

Rejon nr 21 Opole

 1. Błaszczyk Marek
 2. Konopka-Błaszczyk Małgorzata

Rejon nr 22 Opole – miasto (reszta)

 1. Chowaniec Tadeusz
 2. Wojtyłko Aleksander
 3. Drosik Kazimierz
 4. Wojtalska-Kusyk Grażyna
 5. Sicińska-Werner Teresa
 6. Szczepanik Barbara
 7. Pisarski Leszek
 8. Ostrowski Bolesław

Rejon nr 23 Związek Pracodawców Opieki Medycznej Opolszczyzny

 1. Koronczok Paweł
 2. Derkacz-Jedynak Marzanna

Rejon nr 24 urodzonych 1.01.1982 r. i później, pracujących w szpitalach na terenie Opola

 1. Rekucki Konrad
 2. Mazur Tomasz
 3. Palacz Jakub
 4. Poplicha Dagmara
 5. Rekucka Paulina
 6. Piętka Marek
 7. Mataniak Katarzyna
 8. Sałatyńska Magdalena
 9. Chełchowski Jacek
 10. Wąsek Radosław
 11. Jusiel-Rosińska Katarzyna
 12. Drapiewska Aleksandra

Rejon nr 25 urodzonych 1.01.1982 r. i później nie przypisanych do rejonu nr 24

 1. Hurek Monika
 2. Knosala Robert
 3. Zieliński Piotr
 4. Bugiel Henryk
 5. Lechicki Marcin
 6. Szolc Rafał

Rejon nr 26 Brzeg (dent)

 1. Górecka Renata
 2. Gądek-Baran Joanna

Rejon nr 27 Kędzierzyn-Koźle (dent)

 1. Sługocki Paweł
 2. Rogala Ewa
 3. Hałaburdo Donata

Rejon nr 28 Kluczbork (dent)

 1. Noceń-Firlej Ewa
 2. Fijałkowski Włodzimierz
 3. Baszak Anna
 4. Kwiecień-Drab Katarzyna
 5. Szner Angnieszka

Rejon nr 29 Nysa (dent)

 1. Śnieżek Mateusz
 2. Sienkiewicz Wiesław
 3. Świderska Małgorzata
 4. Śniatowska -Kubica Krystyna

Rejon nr 30 Strzelce Opolskie (dent)

 1. Lechniak Małgorzata
 2. Drzyzga Jerzy

Rejon nr 31 Głuchołazy, Prudnik (dent)

 1. Rypniewski Robert
 2. Rączy Katarzyna
 3. Chomik-Rączy Agnieszka

Rejon nr 32 Karpkowice, Opole ziemski (dent)

 1. Kulig Olaf

Rejon nr 33 Opole grodzkie (dent)

 1. Smerkowska-Mokrzycka Jolanta
 2. Grzybowska-Substelna Justyna
 3. Chruszczyk Stanisław
 4. Adamska Anna
 5. Rodziewicz-Kabarowska Marta
 6. Hamryszak Barbara
 7. Pędich Rafał
 8. Latała Wiesław
 9. Palacz Grzegorz
 10. Latała Tomas
 11. Bilińska Danuta

 

Terminy głosowań osobistych w rejonach wyborczych

 

Nr rejonu

Rejon wyborczy

Data, godziny,

Miejsce

K7.001

Brzeg

03.10.2017

14:00- 16:00

Przychodnia Specjalistyczna

Brzeg, ul. Trzech Kotwic 11B

Lok. Nr 5, parter

K7.002

Głubczyce

12.10.2017 r.

12:00-14:00  

 

 

SP ZOZ Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej -Curie 26, świetlica ZOL, IV piętro

K7.003

Kędzierzyn-Koźle

17.10.2017r.

7:00-9:00

Szpital Zespolony Kędzierzyn-Koźle, ul. Roosevelta 2

Sala konferencyjna

K7.004

Kluczbork

22.09.2017

17:00-19:00

Zespół Poradni. Kluczbork,

ul. Waryńskiego 4

Salka konferencyjna

K7.005

Krapkowice

20.09.2017

16:00-18:00

NZOZ „Omega”

Krapkowice, ul Pocztowa 12

K7.006

Namysłów

------------

-------------------------

K7.007

Nysa

27.09.2017

14:00-16:00

Poradnia „Mariacka”

Nysa, ul. Mariacka 6-8, pokój nr 2.

K7.008

Głuchołazy

04.10.2017

10:00-12:00

Szpital Nr 2 w Głuchołazach

Ul. Lompy 2

Oddział Pulmonologii, Pododdział Chemioterapii. Pokój Dzienny

K7.009

Olesno

 

27.09.2017

11:00-13:00

 

Szpital w Oleśnie

ul. Klonowa 1

Świetlica szpitalna – 1 piętro

K7.010

Prudnik

 

11.10.2017

12:00-14:00

 

PCM Prudnik

ul. Piastowska 64

Świetlica szpitalna

K7.011

Strzelce Opolskie

 

26.09.2017 r.

11:00-13:00

 

Szpital Powiatowy w Strzelcach opolskich, ul. Opolska 36a, Oddział dziecięcy, sala wykładowa

K7.012

WCM+ NFZ

 

11.10.2017

12:00-14:00

 

WCM

Al. Witosa

Sala Konferencyjna 04

Poziom -1

K7.013

Szpital Wojewódzki + RCKK

 

26.09.2017 r.

12:00-14:00

 

Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Katowicka, sala konferencyjna

K7.014

OCO + ZUS

 

18.10.2017

13:00-15:00

 

Opolskie Centrum Onkologii

ul. Katowicka

Sala Konferencyjna

K7.015

CGPiN

25.09.2017r.

8:00-10:00

CGPiN w Opolu, ul. Reymonta 8

Sala Konferencyjna. Poziom  -1

K7.016

Neuropsychiatria Opole

 

20.10.2017

12:00-14:00

 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny

Ul. Wodociągowa 4

Oddział Dzienny

K7.017

MSW + Szpital Wojskowy

26.09.2017

9:00-10:00

Poliklinika (ZOZ MSWiA)

Opole, ul. Krakowska 44 Sala Konferencyjna III p.

K7.018

Kup + Pokój + Megavita

26.09.2017

11:00-13:00

Szpital w Kup, ul. K.Miarki 14

gmach główny (parter) Stołówka Pracownicza

K7.019

Opole – Powiat

---------------

------------------------------

K7.020

Opole – SP ZOZ Opole

 

04.10.2017

14:00-16:00

 

Opolska Izba Lekarska

ul. Grunwaldzka 23

K7.021

Opole –

N ZOZ-y

 

11.10.2017

14:00-16:00

 

Opolska Izba Lekarska

ul. Grunwaldzka 23

K7.022

Opole – Miasto (reszta)

 

18.10.2017

14:00-16:00

 

Opolska Izba Lekarska

ul. Grunwaldzka 23

K7.023

Rejon Związku Pracodawców Opieki Medycznej Opolszczyzny

28.09.2017

16:00-18:00

Opolska Izba Lekarska

ul. Grunwaldzka 23

K7.024

Młodzi Lekarze Opole

11.10.2017

12:00-14:00

WCM

Al. Witosa

Sala Konferencyjna 04

Poziom -1

K7.025

Młodzi Lekarze Reszta

26.09.2017 r.

11:00-13:00

Szpital Powiatowy w Strzelcach opolskich, ul. Opolska 36a, Oddział dziecięcy, sala wykładowa

K7.026

Brzeg (dent)

25.10.2017

14:00-16:00

Kormed

Skarbimierz, ul. Jaśminowa 1

K7.027

Kędzierzyn- Koźle (dent)

 

11.10.2017

8:00-10:00

 

Stomatologia Rogala

Kędzierzyn-Koźle, ul. Matejki 18/1

K7.028

Kluczbork + Namysłów + Olesno (dent)

22.09.2017

17:00-19:00

Zespół Poradni. Kluczbork,

ul. Waryńskiego 4

Salka konferencyjna

K7.029

Nysa (dent)

27.09.2017

14:00-16:00

Poradnia „Mariacka”

Nysa, ul. Mariacka 6-8, pokój nr 2

K7.030

Strzelce Opolskie (dent)

27.09.2017

12:30-14:30

NZOZ VITA-DENT

Strzelce Opolskie, ul. Wyszyńskiego 8a

K7.031

Prudnik + Głubczyce (dent)

 

11.10.2017 r.

12:00-14:00

 

 

PCM Prudnik

Ul. Piastowska 64

Świetlica szpitalna

K7.032

Opole powiat + Krapkowice (dent)

 

14.10.2017 r.

10:00-12:00

 

NZOZ OMEGA w Krapkowicach ul. Szkolna 7

K7.033

Opole (dent)

 

14.10.2017

12:00-14:00

Hotel Festiwal

Opole, ul. Oleska 86

Lista kandydatów na delegtów na okręgowy zjazd lekarzy 2018-2022

Uchwała nr 87/17/VII Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia rejonów wyborczych Opolskiej Izby Lekarskiej w kadencji 2018-2022 oraz ustalenia zasad wyboru delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji.

REGULAMIN WYBORÓW

KALENDARZ WYBORCZY

Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie zatwierdzenia list wyborczych i liczby mandatów w okręgach wyborczych

Zasady zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy w kadencji VIII

 1. Zgłoszenia kandydatów mają formę pisemną i przyjmowane są wyłącznie na formularzu karty zgłoszenia kandydata na okręgowy zjazd lekarzy, stanowiącym załącznik do regulaminu wyborów (tu do pobrania wersja pdf lub wersja papierowa - w Biurze OIL)
 2. Kandydatury można zgłaszać jedynie ze swojego rejonu wyborczego. Listy członków rejonów wyborczych opublikowane są na dole niniejszej strony.
 3. Każdy lekarz / lekarz dentysta może zgłosić dowolną liczbę kandydatów.
 4. Uprawnieni do zgłaszania kandydatów są wyłącznie członkowie Opolskiej Izby Lekarskiej których nazwiska widnieją na listach wyborczych.
 5. Ilość zgłoszeń kandydatów z danego rejonu wyborczego jest nieograniczona.
 6. Członek rejonu wyborczego może zgłosić sam siebie (mile widziana jest taka forma zgłoszenia)
 7. Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów muszą trafić do Biura Izby najpóźniej do 30 maja do godziny 15:00. Karty dostarczone po tym terminie nie będą honorowane.
 8. Karty zgłoszenia można dostarczyć:
  1. osobiście
  2. poprzez delegatów obecnej kadencji lub inne zaufane osoby
  3. pocztą - na adres Okręgowa Komisja Wyborcza Opolskiej Izby Lekarskiej, ul. Grunwaldzka 23, 45-054 Opole (o terminowym wpływie decyduje data dostarczenia korespondencji do Biura, a nie data stempla pocztowego)
  4. drogą elektroniczną jako skan wypełnionej i opatrzonej wszystkimi podpisami karty/kart zgłoszenia kandydata na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. Po weryfikacji kart zgłoszonych kandydatów i ich zatwierdzeniu przez Okręgową Komisję Wyborczą, do każdego członka Opolskiej Izby Lekarskiej w czerwcu dotrze korespondencja wyborcza.
 10. Głosowanie korespondencyjne będzie możliwe do 15 września 2017r.
 11. Głosowanie osobiste w rejonach wyborczych odbędzie się w okresie 20.09.-31.10.2017, przy czym dokładna data i miejsce głosowania osobistego w danym rejonie wyborczym podane zostanie w korespondencji wyborczej.

 

Rejony wyborcze

Ostatnio zmienianypiątek, 16 marzec 2018 22:36