Ogłoszenia i komunikaty

Sprawa dodatku covidowego

Publikujemy korespondencję, w której Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia na podstawie przykładów, w których przypadkach i w jakim wymiarze lekarzom i lekarzom dentystom przysługuje dodatek covidowy.

Ubezpieczenie OC - rok 2021 Ważne

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rok 2021 rok. Koleżanki i Koledzy, Od 1 marca 2021 kontynuować będziemy program Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenie Ochrony Prawnej Lekarza (na nie zmienionych zasadach i…

Stanowisko PNRL

Szanowni Państwo, w załączeniu publikujedmy dzisiejsze stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. ws. planowania rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania…