Implementacja Standardów Ochrony Małoletnich w gabinetach stomatologicznych

Szanowni Państwo, 
w opracowanym przez Dział Prawny Naczelnej Izby Lekarskiej materiale przekazuję kluczowe informację dotyczące Standardów Ochrony Małoletnich - obowiązki, termin wprowadzenia, rekomendacje dla placówek stomatologicznych.
        Z koleżenskim pozdrowieniem
                                                                                  Jolanta Smerkowska-Mokrzycka
                                                                                                 Prezes ORL