Specjalizacje w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Z dniem 1 maja 2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która wprowadziła tak zwany System Monitorowania Kształcenia czyli elektroniczny sposób dokumentowania całego procesu specjalizacyjnego – od momentu aplikowania o rozpoczęcie specjalizacji, poprzez realizowanie wszystkich elementów szkolenia specjalizacyjnego,  do momentu składania wniosku o dopuszczenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Wszystkie osoby, które będą chciały rozpocząć specjalizację jesienią 2017 (oraz w następnych latach), będą musiały „całkowicie” dostosować się do wymogów SMK. Będą więc musiały założyć sobie konto w tym Systemie. Ale SMK wymaga, aby konto posiadali także kierownicy specjalizacji.

Do założenia konta potrzebny będzie jeden z tzw. podpisów elektronicznych czyli albo kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. To drugie rozwiązanie jest bezkosztowe. Instrukcja jak uzyskać ten drugi podpis znajduje się u dołu strony.

Instrukcja techniczna jak założyć swoje konto w SMK znajduje się tutaj.

Przypominam, że wniosek o otwarcie specjalizacji należy składać w okresie 1-30 września albo 1-28 lutego.

Wykaz dokumentów dla lekarzy, lekarzy dentystów ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w SMK znajduje się w załączniku na dole strony

Wszystkie osoby, które rozpoczęły specjalizację przed 1 maja 2017 będą podlegały regułom SMK tylko i wyłącznie w momencie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego i przystępowania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Proszę zapamiętać, że SMK wprowadził jako odrębne elementy – wniosek o zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego i wniosek o przystąpienie do PES.

Terminy, w których należy złożyć elektroniczny wniosek o przystąpienie do PES są podane w ustawie – do 31 lipca dla sesji jesiennej i do 31 grudnia dla sesji wiosennej. Ale składając ten wniosek trzeba mieć potwierdzenie zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego. Ustawa przewiduje, że Urząd Wojewódzki będzie miał 14 dni na sprawdzenie czy wniosek o zaliczenie szkolenia jest prawidłowy od strony formalnej, kolejne 14 dni będzie miał Konsultant Krajowy na stwierdzenie, że program szkolenia specjalizacyjnego został w całości zrealizowany. Oznacza to, że aby nie spóźnić się ze złożeniem wniosku o przystąpienie do PES należy wniosek o zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego złożyć miesiąc wcześniej – czyli dla sesji jesiennej do 30 czerwca, a dla sesji wiosennej do 30 listopada.

Wykaz dokumentów, jakie trzeba złożyć przy wniosku o zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego znajduje się w załączniku na dole tej strony.

Instrukcja techniczna jak złożyć wniosek o przystąpienie do PES znajduje się tutaj

Oprócz procesu specjalizowania się, SMK obejmuje jeszcze jeden element, związany z etapami rozwoju zawodowego lekarza czy lekarza dentysty. Chodzi o Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy. Zamiar przystąpienia do niego należy zgłosić poprzez SMK. Instrukcja techniczna jak złożyć wniosek o przystąpienie do tych egzaminów znajduje się tutaj.

Przypominam, że wniosek o przystąpienie do LEK/LDEK należy składać do 15 lipca (w bieżącym roku wyjątkowo do 30 czerwca) albo do 30 listopada.

Wspomniana nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadziła też zmiany związane z odpłatnością za egzaminy. Dotychczas opłatę trzeba było wnosić dopiero za czwarty (i kolejne) LEK/LDEK oraz czwarty (i kolejne) PES. Teraz zwolnione z opłat będą wyłącznie pierwsze podejścia do tych egzaminów.

                                                                                    Jerzy Jakubiszyn

JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY ePUAP

1. Założyć konto na platformie ePUAP zaczynając tutaj:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta

2. Po założeniu konta złożyć odpowiedni wniosek na ePUAP - wniosek o profil zaufany.

3. Następnie, w terminie do 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista dostępna jest na stronie:

https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList 

Obszerny podręcznik na ten temat z instrukcją "krok po kroku" znajduje się tutaj.

 

Iinformujemy, że na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zamieszczono podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

 

Wykaz dokumentów dla lekarzy, lekarzy dentystów ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w SMK

Link