Składki

Sprawy składki członkowskiej reguluje Uchwała nr 38/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 października 2022 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej

Wysokość składki podstawowej wynosi od dnia 01.01.2023 roku:

120,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.

60,00 zł dla lekarzy stażystów.

Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 70 lat są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiąca, w którym osiągnęli ww. wiek.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki. Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zachowuje prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki.

Składkę można zapłacić:

1.W biurze OIL w Opolu, ul. Grunwaldzka 23, I piętro pokój nr 5.
2.Przelewem na konto OIL 541020 3668 0000 5102 0009 8277. (tu jest wzór przelewu). Można skorzystać z pomocniczego programu on-line do wydruku przelewu, np. tutaj.
3.Poprzez pracodawcę, upoważniając dział finansowy jednostki do pobierania z pensji i przelewania comiesięcznej kwoty składki (tu jest wzór upoważnienia) na konto Izby.

Poniżej znajdują się do pobrania formularze podań o zmianę wysokości składki:


Telefoniczną informację w sprawie składek ( zaległości, wysokość, zwolnienia itp.) można uzyskać pod numerem Izby: 774545939 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (pani Katarzyna Długosz – Referent d/s Składek).