Badanie naukowe - ankieta

Szanowni Państwo,

jako badaczka zarządzania w ochronie zdrowia, obecnie przymierzam się do badań naukowych wśród Lekarzy pracujących między innymi lub tylko we wsiach lub małych miasteczkach (liczących poniżej 20 000 mieszkańców).
Głównym celem badań jest charakterystyka specyfiki pracy lekarzy na prowincji.
Badanie odbywa się za pomocą bezpośredniego, indywidualnego wywiadu pogłębionego, który trwa około 20-50 minut w zależności od Rozmówcy/Rozmówczyni. Wywiady mogą być przeprowadzone stacjonarnie w Krakowie lub online (audio-wideo).
Zanonimizowane wyniki badań zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.

W związku z tym poszukuję chętnych do wywiadu Lekarzy, którzy spełniają przyjęte kryterium (tzn. pracują w miejscu liczącym poniżej 20 000 mieszkańców) i chcieliby wziąć udział w niniejszym badaniu. Lekarzy wstępnie zainteresowanych udzieleniem mi wywiadu naukowego zapraszam do uzupełnienia krótkiego formularza: https://forms.office.com/e/rGX0mDE4qk 

Z wyrazami szacunku,

dr Bożena Freund
Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Sekretarz International Journal of Contemporary Management
Sekretarz Rekrutacji WZiKS UJ z ramienia ISP UJ