Dokumenty XXX OZL

Apel nr 1

Apel Nr l XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opolu z dnia 24 marca 2012r. do lekarzy i lekarzy dentystów, członków…

Apel nr 2

Apel Nr 2 XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opolu z dnia 24 marca 2012r. do Narodowego Funduszu Zdrowia

Apel nr 3

Apel Nr 3 XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opolu z dnia 24 marca 2012r. do Ministra Zdrowia

Uchwała nr 1

Uchwała Nr l XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opolu z dnia 24 marca 2012. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady…

Uchwała nr 2

Uchwała Nr 2 XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opoluz dnia 24 marca 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Opolskiej Izby Lekarskiej…

Uchwała nr 3

Uchwała Nr 3 XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opolu z dnia 24 marca 2012r. w sprawie rekomendacji dla świadczeniodawców

Uchwała nr 4

Uchwała Nr 4 XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opolu z dnia 24 marca 2012r. w sprawie wsparcia działań zmierzających do…