Dokumenty XXIX OZL

Uchwała nr 1

Uchwała Nr 1 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opolu z dnia 19 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady…

Uchwała nr 2

Uchwała Nr 2 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opolu z dnia 19 marca 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Opolskiej Izby…

Uchwała nr 3

Uchwała Nr 3 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opolu z dnia 19 marca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu okręgowej rady…

Uchwała nr 4

Uchwała Nr 4 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opolu z dnia 19 marca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu okręgowej komisji…

Apel nr 1

Apel nr 1 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opolu z dnia 19 marca 2011r. do Marszałka Województwa Opolskiego oraz Starostów

Apel nr 2

Apel nr 2 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opolu z dnia 19 marca 2011r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Apel nr 3

Apel nr 3 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opolu z dnia 19 marca 2011r. do okręgowej rady lekarskiej w Opolu

Apel nr 4

Apel nr 4 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opolu z dnia 19 marca 2011r. do Naczelnej Rady Lekarskiej

Materiały na Zjazd

Dokument zawiera materiały na XXIX Zjazd Lekarzy Opolszczyzny, które otrzymał każdy Delegat drogą pocztową. Pobierz plik .doc