Stanowisko nr 1

Stanowisko Nr 1
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Opolu
z dnia 28 marca 2015r.
w sprawie
tzw. pakietu onkologicznego

 

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Opolu domaga się natychmiastowego wprowadzenia zmian w tzw. pakiecie onkologicznym. Od momentu ogłoszenia przez Ministra Zdrowia planów, odnoszących się do tego pakietu (marzec ubiegłego roku), samorząd lekarski zwracał uwagę na skutki, jakie będzie miało wprowadzenie w życie tych rozwiązań. Takie też było stanowisko ubiegłorocznego OZL z dnia 29 marca.

Niestety pakiet zaczął obowiązywać 1 stycznia i wszystkie zapowiadane przez samorząd lekarski, ale także przez inne środowiska lekarskie, problemy stały się udziałem pacjentów oraz lekarzy.

Pakiet nie tylko doprowadził do zróżnicowania dostępności do świadczeń diagnostycznych dla pacjentów onkologicznych i nieonkologicznych, ale także wprowadził różnicowanie w traktowaniu pacjentów z rozpoznanymi nowotworami złośliwymi. Pakiet sprawił także, że różne są uprawnienia poszczególnych grup lekarzy w prowadzeniu pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej. Są to wady natury konstytucyjnej i stały się podstawą przygotowania przez Naczelną Radę Lekarską wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Opolu zwraca uwagę, że pakiet onkologiczny wprowadził tyle dodatkowych i całkowicie niepotrzebnych obciążeń biurokratycznych, że stał się dla ośrodków, prowadzących diagnostykę i leczenie pacjentów onkologicznych, prawdziwą pułapką a dla Oddziałów Wojewódzkich NFZ skutecznym argumentem do niepłacenia za wykonane świadczenia.

 

PRZEWODNICZĄCY XXXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W OPOLU

JERZY B.LACH

 

SEKRETARZ XXXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W OPOLU

ANDRZEJ WESTER