Nowe zasady specjalizowania się

Koleżanki i Koledzy,

Z dniem 1 maja 2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która wprowadziła tak zwany System Monitorowania Kształcenia czyli elektroniczny sposób dokumentowania całego procesu specjalizacyjnego – od momentu aplikowania o rozpoczęcie specjalizacji, poprzez realizowanie wszystkich elementów szkolenia specjalizacyjnego,  do momentu składania wniosku o dopuszczenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Wszystkie osoby, które będą chciały rozpocząć specjalizację jesienią 2017 (oraz w następnych latach), będą musiały „całkowicie” dostosować się do wymogów SMK. Będą więc musiały założyć sobie konto w tym Systemie. Ale SMK wymaga, aby konto posiadali także kierownicy specjalizacji.

Do założenia konta potrzebny będzie jeden z tzw. podpisów elektronicznych czyli albo kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. To drugie rozwiązanie jest bezkosztowe. Instrukcja jak uzyskać ten drugi podpis znajduje się u dołu strony.

Instrukcja techniczna jak założyć swoje konto w SMK znajduje się tutaj.

Przypominam, że wniosek o otwarcie specjalizacji należy składać w okresie 1-30 września albo 1-28 lutego.

Wykaz dokumentów dla lekarzy, lekarzy dentystów ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w SMK znajduje się w załączniku na dole strony

Wszystkie osoby, które rozpoczęły specjalizację przed 1 maja 2017 będą podlegały regułom SMK tylko i wyłącznie w momencie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego i przystępowania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Proszę zapamiętać, że SMK wprowadził jako odrębne elementy – wniosek o zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego i wniosek o przystąpienie do PES.

Terminy, w których należy złożyć elektroniczny wniosek o przystąpienie do PES są podane w ustawie – do 31 lipca dla sesji jesiennej i do 31 grudnia dla sesji wiosennej. Ale składając ten wniosek trzeba mieć potwierdzenie zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego. Ustawa przewiduje, że Urząd Wojewódzki będzie miał 14 dni na sprawdzenie czy wniosek o zaliczenie szkolenia jest prawidłowy od strony formalnej, kolejne 14 dni będzie miał Konsultant Krajowy na stwierdzenie, że program szkolenia specjalizacyjnego został w całości zrealizowany. Oznacza to, że aby nie spóźnić się ze złożeniem wniosku o przystąpienie do PES należy wniosek o zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego złożyć miesiąc wcześniej – czyli dla sesji jesiennej do 30 czerwca, a dla sesji wiosennej do 30 listopada.

Wykaz dokumentów, jakie trzeba złożyć przy wniosku o zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego znajduje się w załączniku na dole tej strony.

Instrukcja techniczna jak złożyć wniosek o przystąpienie do PES znajduje się tutaj

Oprócz procesu specjalizowania się, SMK obejmuje jeszcze jeden element, związany z etapami rozwoju zawodowego lekarza czy lekarza dentysty. Chodzi o Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy. Zamiar przystąpienia do niego należy zgłosić poprzez SMK. Instrukcja techniczna jak złożyć wniosek o przystąpienie do tych egzaminów znajduje się tutaj.

Przypominam, że wniosek o przystąpienie do LEK/LDEK należy składać do 15 lipca (w bieżącym roku wyjątkowo do 30 czerwca) albo do 30 listopada.

Wspomniana nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadziła też zmiany związane z odpłatnością za egzaminy. Dotychczas opłatę trzeba było wnosić dopiero za czwarty (i kolejne) LEK/LDEK oraz czwarty (i kolejne) PES. Teraz zwolnione z opłat będą wyłącznie pierwsze podejścia do tych egzaminów.

                                                                                    Jerzy Jakubiszyn

JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY ePUAP

1. Założyć konto na platformie ePUAP zaczynając tutaj:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta

2. Po założeniu konta złożyć odpowiedni wniosek na ePUAP - wniosek o profil zaufany.

3. Następnie, w terminie do 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista dostępna jest na stronie:

https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList 

Obszerny podręcznik na ten temat z instrukcją "krok po kroku" znajduje się tutaj.