Szkolenia

Kształcenie podyplomowe OIL

PROGRAM SZKOLEŃ PROWADZONYCH W RAMACH KOMISJI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO OIL W OPOLU Aktualizacja 10.09.2017r. Termin Kierownik naukowy Temat Miejsce szkolenia 25-29 września 2017r.* Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada Ratownictwo…

Szkolenia w NIL

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju na bezpłatne szkolenia: 20.06.2017 „Jak pracować z trudnym pacjentem - wstęp do…

Forum Medycyny Paliatywnej

Forum Medycyny Paliatywnej w Warszawie w dniach 17-18 listopada br. w hotelu Novotel Warszawa Centrum ul Marszałkowska 94. Specjalna oferta rejestracyjna obowiązuje do 30 czerwca br. Opłata w ramach tzw.…

Ósme Łódzkie Spotkania Stomatologiczne

"Ósme Łódzkie Spotkania Stomatologiczne’’, 22-24.09.2017 , hotel ‘’Wodnik ‘’ w Słoku k/Bełchatowa. Informacje i formularze zgłoszeniowe na stronie OIL w Łodzi

Kursy z Medycyny Rodzinnej dla POZ

Lekarze posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub posiadający specjalizację I lub II stopnia…