Ogłoszenia i komunikaty

POMOC PRAWNA OIL Ważne

Koleżanki i Koledzy, W dniu 28 lutego 2017 podpisana została między Opolską Izbą Lekarską a Kancelarią Adwokacką Mecenasa Mariana Jagielskiego umowa pomocy prawnej. Zakres tej pomocy obejmuje przede wszystkim nagłe…

Umowa w zakresie porad prawnych

Koleżanki i Koledzy ! Przypominam zainteresowanym, że pomiędzy Opolską Izbą Lekarską a Indywidualną Kancelarią Adwokacką mec. Mariana Jagielskiego jest zawarta umowa w zakresie porad prawnych, udzielanym członkom naszej Izby. Z…

Obowiązek sprawozdawczy podmiotów leczniczych Ważne

W związku z rozpoczęciem nowego okresu sprawozdawczego, przekazuję w załączeniu pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przekazywania sprawozdań resortowych w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia…

Nowe zasady specjalizowania się

Koleżanki i Koledzy, Z dniem 1 maja 2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która wprowadziła tak zwany System Monitorowania Kształcenia czyli elektroniczny sposób dokumentowania…