Kształcenie podyplomowe OIL

PROGRAM SZKOLEŃ PROWADZONYCH W RAMACH KOMISJI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO OIL W OPOLU

Aktualizacja  09.02.2018r.

Termin

Kierownik naukowy

Temat

Miejsce szkolenia

16 lutego 2018r. **

9:00-12:30 - I grupa

13:00-16:30 - II grupa

 dr n med. Michał Kowalik

 Czas na endo - szkolenie teoretyczno – praktyczne z wykorzystaniem narzędzi maszynowych pracujących recyprokalnie

Program poniżej tabeli

Opolska Izba Lekarska Opole ul. Grunwaldzka 23

 

02 marca 2018r. **

godz. 9:00

  dr Michał Snoch  Funkcjonalne planowanie wypełnień bezpośrednich w odcinku bocznym. Estetycznie i trwale.
Program poniżej tabeli

Opolska Izba Lekarska Opole ul. Grunwaldzka 23

16 marca 2018r. **

godz. 9:00

 dr n med. Michał Bednarski

 7 Kroków endo – szkolenie teoretyczno – praktyczne z wykorzystaniem narzędzi maszynowych pracujących rotacyjnie

Program poniżej tabeli

Opolska Izba Lekarska Opole ul. Grunwaldzka 23

13 kwietnia 2018r. **

godz. 9:00

  dr Michał Snoch  Funkcjonalne planowanie wypełnień bezpośrednich w odcinku bocznym. Estetycznie i trwale.
Program poniżej tabeli

Opolska Izba Lekarska Opole ul. Grunwaldzka 23

 

termin - w trakcie ustalania  (początek kwietnia)*

lek. Andrzej Sznajder –Konsultant Wojewódzki w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Diagnostyka obrazowa

lekarze  specjalizujący się według modułowych programów specjaliz.
USK-Zakład Diagnostyki Obrazowej w Opolu

19-22.04.2018     26-29.04.2018 r.*

prof. nadzw. Teresa Kokot –Konsultant Wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego

”Zdrowie publiczne”

lekarze i lekarze dentyści  zakwalifikowani do specjalizacji  przed 01.10.2014 r.(stary tryb)

Opolska Izba Lekarska

Opole
ul. Grunwaldzka 23

14-16.05.2018 r.*

 
 dr n.med. Jadwiga Pyszkowska-Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej

„Medycyna paliatywna”

lekarze objęci programem modułu podstawowego  w zakresie chorób wewnętrznych

Ośrodek Medyczny „Samarytanin”

w Opolu

24-25.05.2018 r.*

 dr n.med. Iwona Rajca-Biernacka – dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

„Przetaczanie krwi i jej składników”

lekarze  specjalizujący się według modułowych programów specjalizacji
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

 *Kursy wymagane do specjalizacji, zgłoszenia mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wniosek zgłoszeniowy do pobrania poniżej. Szkolenia bez przyznawanych punktów edukacyjnych. informacja o kursach będzie zamieszczona na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl (w zakładce kursy specjalizacyjne) będzie tam również zamieszczony formularz zgłoszenia

** Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w w/w szkoleniach telefonicznie – 77 -454-59-39 do siedziby OIL w Opolu . Za uczestnictwo w szkoleniu przysługują punkty edukacyjne.

*** Kurs - zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PROGRAM SZKOLEŃ


16.02 – „Czas na Endo” – szkolenie teoretyczno – praktyczne, 2 grupy uczestników po 12 osób każda  1 grupa 9:00-12.30 2 grupa 13.00-16.30

Prowadzący: dr n med. Michał Kowalik

Czas na endo - szkolenie teoretyczno – praktyczne z wykorzystaniem narzędzi maszynowych pracujących recyprokalnie

Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego
– izolacja t tymczasowa odbudowa zęba na potrzeby leczenia endodontycznego
– diagnostyka radiologiczna
– prosty dostęp i poszerzenie ujścia kanału za pomocą PROTAPER SX/XA
Ćwiczenie praktyczne – odbudowa feruli  w zębie przeznaczonym do leczenia endodntycznego materiałem SDR
Ćwiczenie praktyczne – poszerzenie ujścia kanału za pomocą narzędzia PROTAPER SX/XA – ćwiczenie na fantomach
System WaveOne GOLD – najnowsza generacja narzędzi do pracy w trybie recyprokalnym
– przygotowanie gładkiej scieżki „glidepath” przy użyciu Proglider
– prezentacja najnowszego systemu narzędzi maszynowych WaveOne GOLD
– przypadki kliniczne okiem eksperta
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – wstępne opracowanie kanału  za pomocą Proglider
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – ostateczne opracowanie kanału pilnikiem WaveOne GOLD
Wypełnienie kanałów korzeniowych oraz szczelne zamknięcie komory
– obturacja – rozwiązania, zastosowanie kalibrowanych ćwieków gutaperkowych
– właściwości uszczelniające w różnych technikach wypełniania kanałów
– trójwymiarowa dezynfekcja – chemiczne opracowanie kanałów i aktywacja środków płuczących
– procedury zachowawcze w świetle możliwości ich zastosowania oraz trwałości klinicznej
– przypadki kliniczne okiem eksperta
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – ENDOAKTYWATOR
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – Obturacja kanału z wykorzystaniem dedykowanych kalibrowanych ćwieków gutaperkowych i AH+
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – zamkniecie komory materiałem SDR
Uczestnicy proszeni są o  przyniesienie odpowiednio przygotowanych zębów 2,4,5,6, lub 7, spreparowany, z dostępem do jamy zęba, zdjęte sklepienie komory, komora opracowana bez ujść kanałowych, kanał udrożniony.

02.03 i 13 .04 - Funkcjonalne planowanie wypełnień bezpośrednich w odcinku bocznym – szkolenie teoretyczno – praktyczne, 1 grupa, czas trwania 5 godz, grupa max 20 osobowa

Prowadzący: dr Michał Snoch

Funkcjonalne planowanie wypełnień bezpośrednich w odcinku bocznym. Estetycznie i trwale.

Diagnostyka ubytków II klasy
– zdjęcia skrzydłowo zwarciowe, detektor próchnicy, izolacja
Preparacja adhezyjna
Procedury adhezyjne
Techniki aplikacyjne
– prawidłowa odbudowa punktów stycznych – rekonstrukcja ścian interproksymalnych
– techniki modelowania kompozytu
– modelowanie powierzchni okluzyjnych – rozkład punktów kontaktu
Polerowanie – minimalne opracowanie, maksymalny efekt
Przypadki kliniczne okiem Eksperta
Ćwiczenia praktyczne na modelach

16.03 – 7 kroków endo, czas trwania 6 godz, 1 grupa max 12 osobowa

Prowadzący: dr n med. Michał Bednarski

7 Kroków endo – szkolenie teoretyczno – praktyczne z wykorzystaniem narzędzi maszynowych pracujących rotacyjnie

 1. Diagnostyka radiologiczna:
  – anatomia kanałów, diagnostyka RTG w oparciu o dostępne pozycjonery
  – przykłady kliniczne
 2. Opracowanie komory i dostęp do ujść kanałowych
  – rola izolacji (koferdam, zmiana klasy ubytku)
  – powiększenie – lupa a mikroskop (jakie lupy)
  – preparacja oszczędna (powikłania)
 3. Opracowanie ujść kanałowych i dostęp do kanałów.
  – film instruktażowy i ćwiczenie praktyczne
 4. Wstępne opracowanie kanału – dostęp do wierzchołka
  – rola tzw. preflaring (gładka ścieżka), wstępne ukształtowanie i wstępne oczyszczenie kanału
  – ustalenie długości roboczej WL
  Ćwiczenie praktyczne – ustalenie długości roboczej przy pomocy endometru
  Ćwiczenie praktyczne – preflaring
 5. Ostateczne opracowanie maszynowe i chemiczne
  – lubryfikanty oraz standardowe środki płuczące
  – kompletna sekwencja narzędzi maszynowych – przewodnik
  Ćwiczenie praktyczne – opracowanie kanałów korzeniowych systemem narzędzi rotacyjnych ProTaper Next
 6. Wypełnianie
  – przygotowanie do wypełnienia – osuszanie
  – procedury efektywnie zapobiegające rozwojowi flory bakteryjnej – szczelnie czyli bezpiecznie
  – GuttaCore – szybka i efektywna obturacja na gorąco
  – gutaperka dedykowana (kalibrowana)
  – film instruktażowy – wypełnienie kanału przy pomocy systemu TermaPrep/Guttacore
  Ćwiczenie praktyczne – wypełnienie opracowanych kanałów korzeniowych
  przy pomocy systemu TermaPrep/Guttacore
 7. Odbudowa
  – przywrócenie zęba po leczeniu endodontycznym do oryginalnej formy i funkcji
  – bezpieczne i funkcjonalne materiały do odbudowy struktury
  Ćwiczenie praktyczne – odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym

Ćwiczenia praktyczne są wykonywane w oparciu o system dydaktyczny Dentsply Maillefer, zawierający fantomy, instrumentarium i sprzęt.

Dodatkowo uczestnicy proszeni są o przyniesienie odpowiednio przygotowanych zębów: ząb usunięty numer 2, 4, 5, 6 lub 7, strepanowany, z dostępem do jamy zęba, zdjęte sklepienie komory, komora opracowana bez ujść kanałowych, kanał udrożniony.
Ćwiczenia na usuniętych zębach pozwalają na pełne skorzystanie z programu zajęć

 
Przewodnicząca Komisji Kształcenia
Małgorzata Łuszczyńska – Ostrowska

Maj 2015

Termin w trakcie ustalania

Maj 2015

Termin w trakcie ustalania **