Uchwała nr 87 w sprawie ustalenia rejonów wyborczych

Uchwała nr 87/17/VII

Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu

z dnia 25 stycznia 2017r.

w sprawie

ustalenia rejonów wyborczych Opolskiej Izby Lekarskiej w kadencji 2018-2022 oraz ustalenia zasad wyboru delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji.

Na podstawie art.25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r., poz.522), w związku z §13 ust.1 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, uchwala się co następuje:

§ 1

Dla przeprowadzenia wyborów kadencji 2018-2022 ustala się następujące rejony wyborcze:

 • Rejon Wyborczy nr 1 – obejmujący lekarzy powiatu Brzeskiego, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 2 – obejmujący lekarzy powiatu Głubczyckiego, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 3 – obejmujący lekarzy powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 4 – obejmujący lekarzy powiatu Kluczborskiego, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 5 – obejmujący lekarzy powiatu Krapkowickiego, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 6 – obejmujący lekarzy powiatu Namysłowskiego, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 7 – obejmujący lekarzy powiatu Nyskiego bez lekarzy zatrudnionych na terenie Głuchołaz, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 8 – obejmujący lekarzy zatrudnionych na terenie Głuchołaz, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 9 – obejmujący lekarzy powiatu Oleskiego, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 10 – obejmujący lekarzy powiatu Prudnickiego, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 11 – obejmujący lekarzy powiatu Strzeleckiego, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 12 – obejmujący lekarzy zatrudnionych w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu i w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 13 – obejmujący lekarzy zatrudnionych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu i w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 14 – obejmujący lekarzy zatrudnionych w Opolskim Centrum Onkologii i w Oddziale Wojewódzkim ZUS, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 15 – obejmujący lekarzy zatrudnionych w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 16 – obejmujący lekarzy zatrudnionych w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 17 – obejmujący lekarzy zatrudnionych w Szpitalu MSWiA i w 116 Szpitalu Wojskowym, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 18 – obejmujący lekarzy zatrudnionych w Szpitalu w Kup, Szpitalu w Pokoju i w NZOZ „Megavita”, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 19 – obejmujący lekarzy zatrudnionych na terenie powiatu Opolskiego ziemskiego, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 20 – obejmujący lekarzy zatrudnionych w SPZOZ „Centrum, w SPZOZ „Śródmieście” i w SPZOZ „Zaodrze”, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 21 – obejmujący lekarzy zatrudnionych w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na terenie Opola, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 22 – obejmujący pozostałych lekarzy z terenu Opola, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 23 – obejmujący lekarzy Związku Pracodawców Opieki Medycznej Opolszczyzny nie przypisanych do innych rejonów wyborczych, urodzonych nie później niż 31.12.1981,
 • Rejon Wyborczy nr 24 – obejmujący lekarzy urodzonych 1.01.1982 i później, pracujących w szpitalach na terenie Opola,
 • Rejon Wyborczy nr 25 – obejmujący lekarzy urodzonych 1.01.1982 i później nie przypisanych do rejonu 24,
 • Rejon Wyborczy nr 26 – obejmujący lekarzy dentystów powiatu Brzeskiego,
 • Rejon Wyborczy nr 27 – obejmujący lekarzy dentystów powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
 • Rejon Wyborczy nr 28 – obejmujący lekarzy dentystów powiatów Kluczborskiego, Namysłowskiego i Oleskiego,
 • Rejon Wyborczy nr 29 – obejmujący lekarzy dentystów powiatu Nyskiego,
 • Rejon Wyborczy nr 30 – obejmujący lekarzy dentystów powiatu Strzeleckiego,
 • Rejon Wyborczy nr 31 – obejmujący lekarzy dentystów powiatów Głubczyckiego i Prudnickiego,
 • Rejon Wyborczy nr 32 – obejmujący lekarzy dentystów powiatów Krapkowickiego i Opolskiego ziemskiego,
 • Rejon Wyborczy nr 33 – obejmujący lekarzy dentystów powiatu Opolskiego grodzkiego.

 § 2

Ustala się najmniejszą liczebność rejonu wyborczego na 25, a największą na 300.

 § 3

Ustala się przelicznik wyboru delegatów jako 1 delegat na 20 lekarzy lub lekarzy dentystów.

 § 4

Traci moc uchwała nr uchwała nr 83/16/VII Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rejonów wyborczych Opolskiej Izby Lekarskiej w kadencji 2018-2022 oraz ustalenia zasad wyboru delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji.

 § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Sekretarz ORL                                                                  Prezes ORL
 lek.dent. Barbara Hamryszak                                             dr n.med. Jerzy Jakubiszyn