Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Lekarzy

Międzynarodowa Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy pod  hasłem „Mój świat…”

W  Klubie  Lekarza  w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3  odbędzie  się w  październiku,  tradycyjnie  jak  co  roku,  jednak  tym razem o zasięgu międzynarodowym, powakacyjna  Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy  pod  hasłem - „Mój świat…” - realizację  tego  tematu  pozostawiamy  inwencji  oraz  wyobraźni  lekarzy  i lekarzy  dentystów,  chcących  wziąć udział w  Wystawie.

Tegorocznej  edycji  Wystawy,  podobnie  jak  poprzednim,    towarzyszył  będzie  konkurs,  w  którym  prace  oceni  Jury  złożone  z  profesjonalistów.  Do  udziału  w  Wystawie  i  Konkursie  Fotograficznym  zapraszamy  Koleżanki i  Kolegów  nie  tylko z  okręgowych  izb  lekarskich  w  Polsce,  a  także  z  zagranicy.

Zapraszamy  do  przesyłania  fotografii  drogą  elektroniczną,  lub  na  nośnikach  danych. Pozostawiamy  też  możliwość  dostarczania  zdjęć  w  wersji  papierowej.

Termin  dostarczania  fotografii  upływa  9 października  br. 

Wernisaż  Wystawy,  podczas  którego  zostaną  ogłoszone  wyniki  Konkursu  Fotograficznego (bądź w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej relacja online z wernisażu) odbędzie  się 25  października  2020  roku (niedziela) o godz. 17.  Wystawa potrwa do  30  października  br.

Prosimy  o  zapoznanie  się  z  regulaminem,  który  określa  warunki  przystąpienia  do  Konkursu  Fotograficznego.

Kontakt:
Iwona  Szelewa
Sekretariat  Okręgowej  Izby  Lekarskiej,
tel.  (0 42) 683 17 01

Regulamin Konkursu

 1. Organizatorem imprezy jest Komisja Kultury Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi przy współpracy z Naczelną Izbą Lekarską.
 2. Impreza ma charakter międzynarodowy.
 3. W konkursie mogą wziąć udział lekarze i lekarze dentyści z Polski i z zagranicy
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. Przyjmujemy zdjęcia przesłane:
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w temacie wiadomości ”konkurs fotograficzny”
  • na nośnikach danych oraz w wersji papierowej na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, Czerwona 3, 93-005 Łódź, z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”
  • dostarczone osobiście do Biura OIL w Łodzi.
 6. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie 6 zdjęć.
 7. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej 
 8. Przyjmujemy zdjęcia w formacie Maksymalny wymiar fotografii to 7087 pikseli dłuższego boku. Minimalna wielkość zdjęć w wersji papierowej to 20 cm x 30 cm, a wielkość maksymalna - 30 cm x 45 cm.
 9. Organizator zapewnia sobie możliwość wyłączenia z konkursu zdjęć o niskiej jakości.
 10. Do zgłoszonych fotografii prosimy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, specjalizację i miejscowość zamieszkania Autora, a także ewentualnie tytuły cyklów lub poszczególnych 
 11. Przystąpienie do konkursu jest ze strony autorów jednoznaczne z oświadczeniem, iż fotografie zostały wykonane osobiście i są jedynymi właścicielami praw autorskich do zgłoszonych 
 12. Fotografie oceni profesjonalne Jury, a werdykt zostanie ogłoszony na wernisażu Międzynarodowej Wystawy Fotograficzne Lekarzy w dniu 25 października 2020 
 13. Zwycięzca Konkursu otrzyma medal „Złoty Obiektyw” oraz nagrodę pieniężną. Drugie i trzecie miejsce uhonorowane zostanie medalami Srebrnym i Brązowym Obiektywem, a wyróżnieni otrzymają 
 14. Organizator zapewnia sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania zdjęć w materiałach promujących Międzynarodową Wystawę Fotograficzną Lekarzy w biuletynie OIL „Panaceum” oraz na stronie 
 15. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez autorów zdjęć powyższego regulaminu.