Wystawa Fotograficzna "Mój świat..."

Międzynarodowa
Wystawa Fotograficzna Lekarzy
pod hasłem
„Mój świat…”
W Klubie Lekarza w Łodzi przy ul. Czerwonej 3 odbędzie się w październiku, tradycyjnie jak co roku, jednak tym razem o zasięgu międzynarodowym, powakacyjna Wystawa Fotograficzna Lekarzy pod hasłem - „Mój świat…” - realizację tego tematu pozostawiamy inwencji oraz wyobraźni lekarzy i lekarzy dentystów, chcących wziąć udział w Wystawie.
Tegorocznej edycji Wystawy, podobnie jak poprzednim, towarzyszył będzie konkurs, w którym prace oceni Jury złożone z profesjonalistów. Do udziału w Wystawie i Konkursie Fotograficznym zapraszamy Koleżanki i Kolegów nie tylko z okręgowych izb lekarskich w Polsce, a także z zagranicy.
Zapraszamy do przesyłania fotografii drogą elektroniczną, lub na nośnikach danych. Pozostawiamy też możliwość dostarczania zdjęć w wersji papierowej.
Termin dostarczania fotografii upływa 9 października br.
Wernisaż Wystawy, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki Konkursu Fotograficznego odbędzie się 25 października 2020 roku (niedziela) o godz. 17. Wystawa potrwa do 30 października br.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który określa warunki przystąpienia do Konkursu Fotograficznego.
Kontakt:
Iwona Szelewa
Sekretariat Okręgowej Izby Lekarskiej,
tel. (0 42) 683 17 01

Regulamin Konkursu

 • Organizatorem imprezy jest Komisja Kultury Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi przy współpracy z Naczelną Izbą Lekarską.
 • Impreza ma charakter międzynarodowy.
 • W konkursie mogą wziąć udział lekarze i lekarze dentyści z Polski i z zagranicy.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Przyjmujemy zdjęcia przesłane:
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w temacie wiadomości ”konkurs fotograficzny”
 • na nośnikach danych oraz w wersji papierowej na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, ul. Czerwona 3, 93-005 Łódź, z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”
 • dostarczone osobiście do Biura OIL w Łodzi.
 • Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie 6 zdjęć.
 • Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice.
 • Przyjmujemy zdjęcia w formacie JPG. Maksymalny wymiar fotografii to 7087 pikseli dłuższego boku. Minimalna wielkość zdjęć w wersji papierowej to 20 cm x 30 cm, a wielkość maksymalna - 30 cm x 45 cm.
 • Organizator zapewnia sobie możliwość wyłączenia z konkursu zdjęć o niskiej jakości.
 • Do zgłoszonych fotografii prosimy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, specjalizację i miejscowość zamieszkania Autora, a także ewentualnie tytuły cyklów lub poszczególnych fotografii.
 • Przystąpienie do konkursu jest ze strony autorów jednoznaczne z oświadczeniem, iż fotografie zostały wykonane osobiście i są jedynymi właścicielami praw autorskich do zgłoszonych prac.
 • Fotografie oceni profesjonalne Jury, a werdykt zostanie ogłoszony na wernisażu Międzynarodowej Wystawy Fotograficzne Lekarzy w dniu 25 października 2020 roku.
 • Zwycięzca Konkursu otrzyma medal „Złoty Obiektyw” oraz nagrodę pieniężną. Drugie i trzecie miejsce uhonorowane zostanie medalami Srebrnym i Brązowym Obiektywem, a wyróżnieni otrzymają dyplomy.
 • Organizator zapewnia sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania zdjęć w materiałach promujących Międzynarodową Wystawę Fotograficzną Lekarzy w biuletynie OIL „Panaceum” oraz na stronie internetowej.
 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez autorów zdjęć powyższego regulaminu.