XXX Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy

XXX Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy
4 – 6 września 2020r.
w Ośrodku „Wrota Mazur” w Imionku k. Pisza.
Organizatorem Regat jest Komisja Kultury i Sportu ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie.
W załączeniu przesyłamy Komunikat i Formularz zgłoszeniowy.
O przyjęciu decyduje kolejność zapisów i wpłat.