Koinkurs Poetycki

Szanowni Państwo, 

w imieniu Komisji ds. Kultury ORL w Warszawie, organizatora XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego "Puls Słowa" dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz współorganizatorów: Naczelnej Izby Lekarskie, Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, SZPZLO Warszawa Praga-Północ, zwracam się z prośbą o zamieszczenie informacji o konkursie na stronach Państwa Izby i/lub Biuletynu.
Lekarzom poetom, prozaikom będącym członkami Państwa Izby, życzymy sukcesu w konkursie.
Z podziękowaniem
sekretarz konkursu
Majka Maria Żywicka-Luckner