Rak pęcherza moczowego – co powinniśmy wiedzieć?

Wykład wygłosi dr hab. n. med. Kajetan Juszczak, FEBU, prof. UMK

(Oddział Urologii Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, Katedra Urologii i Andrologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.)

  1. Webinar odbędzie się 15.04.2023 w godzinach: 9.00-12.30
  2. Udział w webinarium możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej organizatora: www.mip-konferencje.pl najpóźniej na 1 dobę przed wydarzeniem lub do wyczerpania miejsc. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Po poprawnym zarejestrowaniu powinni Państwo otrzymać automatyczne potwierdzenie rejestracji.
  3. Nagranie webinaru zostanie udostępnione zarejestrowanym uczestnikom na okres 7 dni, przy czym punkty edukacyjne i zaświadczenia przysługują wyłącznie lekarzom medycyny uczestniczącym w webinarze.

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY. ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów)

Treść wykładu:

Rak pęcherza moczowego należy do częściej występujących nowotworów u starszych osób – jest czwarty pod tym względem wśród mężczyzn i ósmy wśród kobiet. Nowotwory pęcherza moczowego rozpoznawane są głównie u mężczyzn po 45. roku życia (98% przypadków).
W momencie rozpoznania u około 75-85% procent chorych nowotwór ograniczony jest do pęcherza moczowego. U pozostałych 15-25% choroba jest stwierdzana w stadium z przerzutami odległymi. Głównym i najskuteczniejszym sposobem leczenia raka pęcherza moczowego jest leczenie operacyjne. Sposób postępowania uzależniony jest w istotny sposób od stopnia zaawansowania klinicznego i histopatologicznego. Dlatego też kluczowe jest wczesne rozpoznanie raka pęcherza moczowego.
Celem wykładu jest zaznajomienie uczestników z problematyką raka pęcherza moczowego, w tym omówienie czynników ryzyka tego nowotworu, objawów klinicznych, typów morfologicznych, stadiów zaawansowania klinicznego, diagnostyki, leczenia, postępowania u pacjentów po i w trakcie leczenia.

Plan wykładu:

1. Wprowadzenie
2. Etiopatogeneza
3. Rozpoznanie
4. Leczenie (w tym omówienie sposobów odprowadzenia moczu)
5. Rokowanie

Link do spotkania https://www.mip-konferencje.pl/index.php/events/rak-pecherza-moczowego/