SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH I BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Serdecznie zapraszamy do udziału w SZKOLENIU DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH I BIEGŁYCH SĄDOWYCH.

Kurs składa się z trzech modułów i realizowany jest w trybie weekendowym. Rekrutacja elektroniczna za pośrednictwem strony internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej –

https://izba-lekarska.org.pl/izba-dla-ciebie/ksztalcenie/kursy/doskonalace/doskonalace/szkolenie-dla-kandydatow-na-bieglych-sadowych-i-bieglych-sadowych-2

Szkolenie prowadzone będzie za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej ClickMeeting.

Za udział w wydarzeniu przyznawane są punkty edukacyjne.