Współpraca ortodontów z lekarzami dentystami innych specjalności

20 marca 2020 r. ; godz. 9:00

Opolskia Izba Lekarska, ul. Grunwaldzka 23

Program:

  • Norma zgryzowa w różnych okresach rozwojowych- co leczymy a czego nie i kiedy do ortodonty.
  • Przyczyny powstawania wad zgryzu -przeważający wpływ czynników środowiskowych.
  • Profilaktyka i wczesne leczenie – czy jest coś takiego ?
  • Czym leczenie ortodontyczne jest a czym być nie powinno.
  • Jak wygląda leczenie ortodontyczne od diagnostyki do retencji.
  • Stosowane współcześnie metody i aparaty.
  • Specyfika leczenia dzieci i młodzieży. Leczenie dorosłych. Ortodoncja przedprotetyczna.
  • Dobre praktyki w leczeniu interdyscyplinarnym.