Szkolenia w NIL

Szanowni Państwo,
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego (ODZ) Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) informuje o szkoleniach i warsztatach dla lekarzy i lekarzy dentystów organizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków UE oraz o szkoleniach własnych Naczelnej Izby Lekarskiej.
Szkolenia Ośrodka Doskonalenia Zawodowego
„Dokumentacja medyczna, e-dokumentacja”, „Informacja i zgoda pacjenta”, „Agresywny pacjent  - aspekty prawne”, „Lekarz przed sądem”, „Ochrona radiologiczna pacjenta dla lekarzy dentystów wykonujących procedury radiologiczne”  to tylko niektóre z szerokiej oferty szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów. Wszystkie szkolenia są bezpłatne, akredytowane, uczestnicy szkoleń otrzymują punkty edukacyjne. Organizowane są w siedzibie NIL przy ul. Sobieskiego 110 w Warszawie.
Pełna lista szkoleń i zapisy są na stronie internetowej ODZ NIL: www.nil.org.pl 
Projekty unijne 
Naczelna Izba Lekarska uruchomiła nabór na bezpłatne kursy doskonalące z zakresu wczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego oraz podniesienie jakości komunikacji w relacji lekarzy rodzinnych z lekarzami specjalistami  realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej informacji: https://wytyczne.org/ruszyla-rekrutacja-na-szkolenia-z-zakresu-postepowania-diagnostycznego-terapii-oraz-profilaktyki-v-modulow-do-wyboru/