Specjaliści - Głuchołazy

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach pilnie  zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie:
 - kardiologa, w poradni kardiologicznej i w oddziale rehabilitacji  kardiologicznej,
 - pulmonologa w poradni pulmonologicznej i w oddziale rehabilitacji  pulmonologicznej,
 - internistę w oddziale rehabilitacji kardiologicznej i w oddziale,  pulmonologicznym z pododdziałem chemioterapii,
 - reumatologa w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej.
 Adres siedziby SPZOZ ZOZ w Głuchołazach ul. M. C. Skłodowskiej 16
 Kontakt
 Sekretariat tel. 774391568 , 509417773
 Dział Służb Pracowniczych tel. 774511272