Praca na stanowisku nauczyciela akademickiego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego

Instytut Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego ogłosił konkursy na stanowiska asystenta, adiunkta i profesora - nauczycieli akademickich dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych.

Termin zgłaszania ofert zgodnie z wymogami zawartymi w poszczególnych ogłoszeniach upływa 14 maja 2021.

Ogłoszenia dostępne są na stronie: https://uni.opole.pl/praca

Neurologia
 • adiunkt lub asystent
Psychiatria
 • profesor lub profesor UO
 • adiunkt lub asystent
Onkologia kliniczna
 • profesor lub profesor UO
 • adiunkt lub asystent
Rehabilitacja medyczna
 • adiunkt lub asystent
Medycyna paliatywna
 • adiunkt lub asystent
Neonatologia
 • profesor lub profesor UO
 • adiunkt lub asystent
Neurochirurgia
 • profesor lub profesor UO
 • adiunkt lub asystent
Otorynolaryngologia
 • profesor lub profesor UO
 • adiunkt lub asystent
Okulistyka
 • profesor lub profesor UO
 • adiunkt lub asystent
Urologia
 • adiunkt lub asystent
Położnictwo i ginekologia
 • profesor lub profesor UO
 • adiunkt lub asystent
Chirurgia onkologiczna
 • adiunkt lub asystent
Zdrowie publiczne
 • adiunkt lub asystent
Medycyna sądowa
 • adiunkt lub asystent