Uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty za wpis do CEIDG

Przedsiębiorcy otrzymują fałszywe wezwania do zapłaty za wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wielu się na to nabrało - bo o czym niektórzy nie zdają sobie sprawy - taki wpis jest darmowy.  Firm żądających zapłaty za wpis do CEIDG jest zidentyfikowanych około 26, żądają one kwot od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.  Po interwencji u Prokuratora Generalnego, zalecono podjęcie postępowania w tych sprawach.  Korespondencje tego typu należy zgłaszać organom ścigania.