Uwaga oszuści !

Przestrzegamy przed próbą oszustwa, podejmowaną przez firmę

„Kancelaria Legion” Global Gateway 3, Rue de la Perle, Province Mahe, Seychelles.

Przestępcy wysyłają na adresy praktyk lekarskich pisma informujące o wpłynięciu skargi na lekarza (lub praktykę) i za opłatą proponują wstrzymanie biegu sprawy.
Wszystkie tego typu przypadki należy zgłaszać do organów ścigania jako próbę wyłudzenia finansowego.