E-book ”O powstawaniu wad zgryzu”

Niniejszym informujemy o wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego publikacji pt. ”O powstawaniu wad zgryzu” autorstwa lekarzy dentystów - członków naszej Izby - Jolanty Jarki i Adama Angermana.

Książka dostępna formie e-booka: