Spotkanie Seniorów

Komisja d/s Lekarzy Emerytów i Rencistów Opolskiej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów ,którzy uzyskali dyplomy przed 50 laty,oraz super seniorów,którzy pracując w Służbie Zdrowia w bieżącym roku ukończyli 90 lat, na spotkanie w dniu 15.04.2023 r o godz.12 .oo w Restauracji "Czardasz" w Opolu ul. Katowicka 55.

Z uwagi na sprawy organizacyjne prosimy o telefoniczne potwierdzenie swej obecności do dnia 7.04.2023r  - nr tel. 77 - 454-59-39   /biuro OIL/ w godz.8.oo - 15.oo  /pon.-piąt/ .

Przewodniczący Komisji - Bogusław Kudyba