Ubezpieczenie OC na rok 2023

Koleżanki i Koledzy,

Od 1 marca 2023 kontynuować będziemy program Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenie Ochrony Prawnej Lekarza. Na kolejny okres ubezpieczenia uzyskano ofertę na nie zmienionych zasadach i warunkach finansowych. (oc PZU S.A.; ochrona prawna InterRisk TU S.A.)

Jak co roku zachęcamy Państwa do przystępowania do ubezpieczenia bezpośrednio przez stronę internetową

www.polisagrupowa.pl

lub poprzez baner zamieszczony na stronie głównej Izby. Zawarcie ubezpieczenia zajmuje kilka minut bez konieczności wychodzenia z domu, a cała dokumentacja wraz z potwierdzeniem ochrony trafia do Państwa w czasie rzeczywistym.

Dedykowane dla naszej Izby Lekarskiej rozwiązane internetowe pozwala zapoznać się z szeregiem informacji dodatkowych dotyczących programu ubezpieczenia oraz daje możliwość sięgania polis z bieżącego oraz poprzednich okresów ubezpieczenia, jeśli wcześniej skorzystaliście już z tej możliwości zakładając konto na stronie.

Zawierając ubezpieczenie OC Lekarza przez stronę internetową otrzymujecie bezpośrednio na swojego maila potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC Lekarza oraz Ochrony Prawnej co pozwoli na zaoszczędzenie czasu. Składkę będzie można uiścić przelewem na konto bankowe Opolskiej Izby Lekarskiej w terminie 7 dni od daty wystawienia potwierdzenia ubezpieczenia.

Pozostawiamy możliwość zawarcia ubezpieczenia w Izbie. Niestety w przypadku opóźnienia w zgłoszeniu istnieje ryzyko powstania luki w okresie ochrony ubezpieczenia. Prosimy nie pozostawiać tej sprawy do ostatniej chwili.

Uruchomienie możliwości zawarcia ubezpieczenia online – od 20 stycznia 2023r

Informujemy także, że nasz Broker zobowiązał się do udzielenia Państwu wsparcia w zawarciu ubezpieczenia przez internet poprzez możliwość kontaktu telefonicznego (poza kontaktem z Izbą) :

  1. Jadwiga Kołodziejczyk – 662 246 213
  2. Jadwiga Senecka – 604 269 575

W przypadku wyboru tradycyjnej formy ubezpieczenia (poprzez kontakt z pracownikiem Biura Izby) składki będą zbieranie w okresie od 6 lutego  do 23 lutego 2023r.

Szczegóły polisy zawarte są w załączniku.

                                                                                   Jolanta SMERKOWSKA-MOKRZYCKA