Zastosowanie metod uczenia maszynowego w predykcji poziomu wypalenia zawodowego, prężności oraz poczucia własnej skuteczności u psychologów klinicznych i lekarzy psychiatrów

Udostępniamy lekarzom rezydentom w trakcie specjalizacji z psychiatrii oraz lekarzom psychiatrom link do badania naukowego. Projekt realizowany jest przez Gdański Uniwersytet Medyczny we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Politechniką Wrocławską. Honorowego patronatu nad badaniami udzielił Rzecznik Praw Pacjenta.

Badanie docelowo skierowane jest do 4 grup odbiorców: (1) psychologów klinicznych, (2) psychologów w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, (3) lekarzy psychiatrów oraz (4) lekarzy rezydentów w trakcie specjalizacji z psychiatrii.

Badania są realizowane zdalnie - poprzez platformę online pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTeurtZBbZZPnEZwU30jUrXDzrQXRYtNRIXrdVgFmaSfHXMQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0