UWAGA: Nowy wzór recept papierowych pro auctore, pro familiae

Koleżanki, Koledzy Seniorzy!

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2020r. w sprawie recept ( Dz. U. z 2020r. poz. 2424) wprowadza nowy wzór recept papierowych ( pro auctore, pro familiae). Dotychczasowe druki recept mogą być stosowane do 30 czerwca 2021r. ( par. 19 ust. 1 i 2 rozp.). Wiem, że niektórym może to przysporzyć nieco kłopotu. Wychodząc naprzeciw temu Opolska Izba Lekarska zorganizuje osobom , które mają taką potrzebę , pomoc w postaci wypełnienia stosownego wniosku do OOW NFZ, dostarczenia go do Opolskiego Oddziału celem nadania zakresu numerowego recept. Po nadaniu zakresu zostaną one przesłane na adres zamieszkania , wskazany we wniosku. Lekarz będzie zobowiązany do samodzielnego wybrania drukarni celem wydrukowania recept. W sprawie ww. pomocy należy zgłaszać się w godzinach pracy Izby do pracownika -pani Klaudii Szewczyk, dostępnej pod numerem telefonu 77 454 59 39.

 Z koleżeńskim pozdrowieniem

 Jolanta SMERKOWSKA-MOKRZYCKA
 Prezes ORL