Ubezpieczenie OC - rok 2022

Koleżanki i Koledzy,

Od 1 marca 2022 kontynuować będziemy program Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenie Ochrony Prawnej Lekarza (na nie zmienionych zasadach i warunkach finansowych) wynegocjowany przez naszego partnera, Brokera PWS Konstanta SA z PZU SA oraz InterRisk TU S.A. Podobnie jak w roku ubiegłym istnieje możliwość przystępowania do ubezpieczenia bezpośrednio przez stronę internetową www.polisagrupowa.pl lub poprzez baner zamieszczony na stronie Izby, do czego zachęcamy wszystkich członków Opolskiej Izby Lekarskiej.

Mając na uwadze utrudnienia związane z występowaniem pandemii oraz ograniczenia prawne, które mogą wystąpić - prosimy o nieodkładanie kontynuacji ubezpieczenia do ostatniej chwili. Szczegóły dotyczące możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia znajdują się na końcu tego artykułu.

Ubezpieczenie w czasach pandemii – przypomnienie stanowiska związanego z ochroną

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

W roku ubiegłym uzyskano potwierdzenie, od PZU SA, że „PZU SA w zakresie udzielanej lub już udzielonej ochrony ubezpieczeniowej nie wprowadziło obostrzeń związanych z panującym stanem epidemiologicznym i nie mają zastosowania żadne dodatkowe ograniczenia odpowiedzialności”

 • Zabezpieczenie lekarzy na wypadek zachorowania jak i śmierci na skutek zachorowania na SARS-CoV-2 ?

Pragniemy Państwu przypomnieć, że w Opolskiej Izbie Lekarskiej od 2016 roku istnieje możliwość przystąpienia lekarzy będących członkami izby lekarskiej do grupowego ubezpieczenia na życie wraz z utratą dochodów na skutek choroby w TU Generali Życie S.A.

Oferta jest bardzo szeroka i obejmuje zarówno opcje z utratą dochodu jaki i bez.

Na początku pandemii ubezpieczyciel potwierdził pokrycie ubezpieczeniowe dla przypadków zachorowania lekarza na   SARS-CoV-2.

Ochrona ubezpieczeniowa w tym programie jest szeroka i obejmuje między innymi:

 1. Czasową niezdolność do pracy (utrata dochodów)
 2. Śmierć ubezpieczonego
 3. Wypłatę świadczenia za pobyt ubezpieczonego w szpitalu 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dostępną przez baner. Zwracamy jednak uwagę na obowiązujące w tej chwili karencje w wypłacie odszkodowania, które dla powyższych świadczeń wynoszą 

3 miesiące – pobyt w szpitalu (za wyjątkiem pobytu w szpitalu w wyniku NNW) 

6 – miesięcy – śmierć ubezpieczonego (za wyjątkiem zgonu w wyniku NNW)  oraz czasowa niezdolność ubezpieczonego do pracy 

Przypomnienie warunków programu. Sposób zawarcia ubezpieczenia

Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na każdym lekarzu czy lekarzu dentyście, który wykonuje zawód w formie praktyki lekarskiej (dotyczy to każdego rodzaju praktyki – stacjonarnej, na wezwanie, kontraktu). Inaczej mówiąc nie musi zawierać takiego ubezpieczenia lekarz (lekarz dentysta), który pracuje tylko i wyłącznie w oparciu o kodeksową umowę o pracę.

Rozporządzenie Ministra Finansów doprecyzowało zasady tego ubezpieczenia. Obejmuje ono wszystkie szkody, jakie mogą być wyrządzone w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych albo powstałe wskutek zaniechania udzielenia takich świadczeń. Jest wyłączenie, które związane jest z zabiegami chirurgii plastycznej i zabiegami kosmetycznymi – otóż ochrona ubezpieczenia odnosi się wyłącznie do zabiegów wykonywanych w przypadku wad wrodzonych oraz następstw urazów czy chorób. Ubezpieczenie nie pokrywa szkód, będących następstwem zabiegów estetycznych. Rozporządzenie wprowadziło minimalną sumę gwarancyjną dla tego ubezpieczenia – w przypadku lekarza (lekarza dentysty) wynosi ona 75000 euro na 1 zdarzenie i 350000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obowiązkowe wraz z ochroną prawną proponowane członkom Opolskiej Izby Lekarskiej przez PZU uwzględnia podział na trzy grupy specjalności:

 

Grupa I

(składka 454 zł)

Grupa II (składka 202 zł)

Grupa III (składka 124 zł)

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia naczyniowa

Chirurgia onkologiczna

Chirurgia plastyczna

Torakochirurgia

Kardiochirurgia

Neurochirurgia

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Chirurgia stomatologiczna

Urologia

Urologia dziecięca

Ortopedia i traumatologia

- Ginekologia i położnictwo

- Ginekologia onkologiczna

Medycyna ratunkowa

Neonatologia

Medycyna sportowa

Radioterapia

Lekarz dentysta nie posiadający żadnej specjalizacji oraz

pozostałe specjalności stomatologiczne poza chirurgią stomatologiczną np.:

 • ortodoncja
 • periodontologia
 • protetyka stomatologiczna
 • stomatologia dziecięca
 • stomatologia zachowawcza z endodoncją.

Wszystkie pozostałe specjalności

Uwaga:

Jeżeli lekarz z III grupy wykonuje jakieś zabiegi chirurgiczne,endoskopowe, z zakresu radiologii
interwencyjnej czy inne wymagające pisemnej
zgody – musi się ubezpieczyć jak w grupie II.
 • Jeżeli lekarz ma kilka specjalizacji, ubezpiecza się zgodnie z tą, którą wykonuje.
 • Jeżeli lekarz wykonuje kilka specjalizacji, ubezpiecza się zgodnie z tą, która ma wyższą składkę.
 • W przypadku lekarzy będących w trakcie specjalizacji, nieposiadających żadnej innej specjalizacji, nalicza się składkę przewidzianą dla grupy ryzyka obejmującej  faktycznie wykonywaną specjalizację.

W dalszym ciągu istnieje możliwość bardzo korzystnego ubezpieczenia pakietowego (połączenie ubezpieczenia obowiązkowego z dobrowolnym) tzw. klauzulą nadwyżkową.

Pozwala to nie tylko podwyższyć sumę gwarancyjną ubezpieczenia, ale objąć ubezpieczeniem sytuacje czy zdarzenia, których nie zawiera ubezpieczenie obowiązkowe:

 • udzielanie pierwszej pomocy (także w sytuacji, w której lekarz, ratując czyjeś życie, udzielał jej po spożyciu alkoholu),
 • udzielanie świadczeń medycznych okazjonalnych (niezbędnej pomocy medycznej - nie dotyczy stałej pracy) poza terenem Polski – np. podczas wyjazdu wypoczynkowego lub podejmowanych w ramach stażu, praktycznej nauki zawodu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych oraz wyjazdów interwencyjnych z pomocą medyczną obywateli RP
 • uwzględnienie w składce podstawowej zabiegów estetycznych i kosmetycznych,
 • koszty ekspertów, biegłych, zastępstwa prawnego – poniesionych za zgodą PZU S.A. lub zasądzonych,
 • niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniami, niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym poniesione za zgodą PZU S.A. lub zasądzone,
 • koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego poniesione za zgodą PZU S.A. lub zasądzone,
 • koszty poniesione na minimalizowanie wyrządzonej szkody,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w wynajmowanym sprzęcie oraz pomieszczeniu praktyki (do kwoty 50 000zł),
 • szkody rzeczowe wyrządzone w mieniu pacjenta w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ubezpieczenie od innych zdarzeń odpowiedzialności cywilnej, związanych z miejscem wykonywania praktyki, ale nie związanych z udzielaniem świadczeń (np. zalanie sąsiada wskutek awarii w gabinecie, uderzenie przedmiotem spadającym z okna gabinetu czy dachówką spadającą z dachu domu lub poślizgnięcie się pacjenta na mokrej posadzce w pomieszczeniu, w którym jest gabinet itp.)
 • szkody związane z utratą, uszkodzeniem mienia przechowywanego do 5 000 zł np. mienie pacjenta pozostawione w poczekalni lub depozycie
 • szkody nie związane ze szkodą osobową lub rzeczową (limit 100 000 zł)
 • w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza, PZU S.A. dla każdego Ubezpieczonego, organizuje i pokrywa koszty usługi Asysty Prawnej (usługa assistance). Nr telefonu Centrum Alarmowego dla Asysty Prawnej: 22 505 16 04

Usługa asysty prawnej polega na:

 • udzielaniu telefonicznie lub udzielaniu w formie elektronicznej konsultacji prawnych
 • przesyłaniu w formie elektronicznej wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu prawnego,
 • przesyłaniu w formie elektronicznej tekstów obowiązujących lub archiwalnych (obowiązujących na dany dzień) aktów prawnych prawa polskiego,
 • informacje o obowiązujących procedurach sądowych i kosztach prowadzenia sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony swoich praw,
 • przesłanie danych teleadresowych instytucji (sąd, prokuratura, kancelarie prawne)

W ramach składki ubezpieczeniowej ubezpieczenia pakietowego uzyskuje się również:

 • ubezpieczenie na wypadek szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta w tym również szkód nie będących szkodą osobową czy rzeczową (np. badanie pacjenta bez zachowania intymności),
 • ubezpieczenie szkód wyrządzonych w związku z uczestnictwem w eksperymencie medycznym lub badaniach klinicznych (jeżeli sponsor wykupił ubezpieczenie obowiązkowe)
 • ochronę prawną (ubezpieczaną przez TU Inter Risk S.A.) do kwoty 50 000zł. Ubezpieczenie ochrony prawnej ma na celu zagwarantować lekarzowi bezwarunkowe pokrycie kosztów ochrony prawnej w przypadku wystąpienia do lekarza z roszczeniem odszkodowawczym przez poszkodowanego pacjenta, NFZ, czyli: koszty wynajęcia adwokata, radcy prawnego, który odpisze na pozew, będzie reprezentował go w Sądzie, koszty powołania biegłych; koszty te pokrywane są do 50 000zł w granicach wynagrodzenia określonego przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, który wyznaczył minimalne należne wynagrodzenie adwokatom, radcom prawnym, (konieczne jest zgłoszenie przez lekarza wniosku na piśmie)
 • Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia ochrony prawnej:
CORIS LEX SERVICES SP.Z.O.O.
Tel. (22) 647-56-10         7 dni w tygodniu 9-21
Fax. (22) 568-98-99        24 h
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    24 h

A oto warianty tego ubezpieczenia pakietowego:

Kwota, o którą zwiększa się suma gwarancyjna OC

Grupa I specjalności – składka łączna

Grupa II – składka łączna

Grupa III – składka łączna

100 000,00 zł

545,00 zł

265,00 zł

161,00 zł

200 000,00 zł

643,00 zł

298,00 zł

173,00 zł

300 000,00 zł

669,00 zł

304,00 zł

180,00 zł

400 000,00 zł

701,00 zł

314,00 zł

188,00 zł

500 000,00 zł

715,00 zł

320,00 zł

192,00 zł

700 000,00 zł

727,00 zł

324,00 zł

196,00 zł

800 000,00 zł

735,00 zł

335,00 zł

215,00 zł

1 300 000,00 zł

903,00 zł

402,00 zł

243,00 zł

1 500 000,00 zł

990,00 zł

420,00 zł

290,00 zł

2 500 000,00 zł

1 722,00 zł

733,00 zł

453,00 zł

3 000 000,00 zł

1 940,00 zł

820,00 zł

540,00 zł

3 500 000,00 zł

2 090,00 zł

870,00 zł

590,00 zł

 • za 20 zł można podnieść sumę gwarancyjną do 500 000 zł na szkodach w ruchomościach i nieruchomościach użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego stosunku prawnego – chodzi o szkody w użytkowanym obcym sprzęcie np. medycznym

Lekarz (lekarz dentysta) niewykonujący praktyki lekarskiej i niepodlegający ubezpieczeniu obowiązkowemu może skorzystać z ubezpieczenia dobrowolnego. Daje ono ochronę przy udzielaniu pierwszej pomocy (nawet pod wpływem alkoholu w sytuacjach ratujących życie) oraz pokrywa szkody rzeczowe wyrządzone pacjentowi przy udzielaniu tej pierwszej pomocy. Daje również ochronę w innych sytuacjach udzielania świadczeń zdrowotnych, niezwiązanych z pracą etatową i niewymagających założenia prywatnej praktyki.

A oto warianty tego ubezpieczenia:

Suma gwarancyjna OC

Grupa I - składka

Grupa II - składka

Grupa III - składka

100 000,00 zł

256,00 zł

139,00 zł

82,00 zł

200 000,00 zł

301,00 zł

155,00 zł

93,00 zł

300 000,00 zł

340,00 zł

169,00 zł

103,00 zł

400 000,00 zł

350,00 zł

180,00 zł

110,00 zł

500 000,00 zł

375,00 zł

190,00 zł

115,00 zł

700 000,00 zł

402,00 zł

197,00 zł

117,00 zł

800 000,00 zł

420,00 zł

203,00 zł

122,00 zł

1 300 000,00 zł

519,00 zł

243,00 zł

145,00 zł

1 500 000,00 zł

540,00 zł

255,00 zł

165,00 zł

2 500 000,00 zł

994,00 zł

436,00 zł

268,00 zł

3 000 000,00 zł

1 050,00 zł

470,00 zł

340,00 zł

3 500 000,00 zł

1 090,00 zł

540,00 zł

420,00 zł

Każdy, kto wykupi jeden z wariantów ubezpieczenia OC (niezależnie czy tylko obowiązkowe, czy tylko dobrowolne, czy pakietowe) może za dodatkową składkę zawrzeć ubezpieczenie NNW, rozszerzone dodatkowo o zarażenie się wirusami WZW lub HIV.

Ubezpieczenie to obejmuje zarówno świadczenie jednorazowe z tytułu samego zakażenia jak i koszty leczenia. A oto, jakie są warianty tego dodatkowego ubezpieczenia (wszystkie kwoty podane są w złotówkach):

NNW

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

  10.000

  20.000

  50.000

Wypłata 1-razowa z tytułu WZW

10.000

10.000

10.000

20.000

50.000

100.000

100.000

100.000

Wypłata 1-razowa z tytułu HIV

10.000

10.000

10.000

20.000

50.000

100.000

100.000

100.000

Koszty leczenia

3.000

  5.000

10.000

10.000

10.000

  10.000

  10.000

  10.000

Składka

86

110

170

180

210

259

299

417

 Przystąpienie do ubezpieczenia:

W związku z ograniczeniami związanymi z występowaniem pandemii zachęcamy Państwa do przystępowania do ubezpieczenia bezpośrednio przez stronę internetową www.polisagrupowa.pl. lub poprzez baner zamieszczony na stronie Izby. Zawarcie ubezpieczenia zajmuje kilka minut bez konieczności wychodzenia z domu, a cała dokumentacja wraz z potwierdzeniem ochrony trafia do Państwa w czasie rzeczywistym.

Zachęcamy do korzystania z tego rozwiązania. Jest ono dedykowane dla naszej Izby Lekarskiej.  Dodatkowo na stronie znajduje się szereg informacji na temat Programu ubezpieczenia oraz jest  możliwość sięgania do polis z bieżącego oraz poprzednich okresów ubezpieczenia , jeśli wcześniej skorzystaliście już z tej możliwości zakładając konto na stronie.

Zawierając ubezpieczenie OC Lekarza przez stronę internetową otrzymujecie bezpośrednio na swojego maila potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC Lekarza oraz Ochrony Prawnej co pozwoli na zaoszczędzenie czasu. Składkę będzie można uiścić przelewem na konto bankowe Opolskiej Izby Lekarskiej w terminie 7 dni od daty wystawienia potwierdzenia ubezpieczenia.

Pozostawiamy możliwość zawarcia ubezpieczenia w Izbie, zwracamy jednak uwagę, że mogą wystąpić trudności organizacyjne niezależne od naszej woli. Niestety w przypadku opóźnienia w zgłoszeniu istnieje ryzyko powstania luki w okresie ochrony ubezpieczenia. Prosimy nie pozostawiać tej sprawy do ostatniej chwili.

Uruchomienie możliwości zawarcia ubezpieczenia online – od 17 stycznia 2022r

Informujemy także, że nasz Broker zobowiązał się do udzielenia Państwu wsparcia w zawarciu ubezpieczenia przez internet poprzez możliwość kontaktu telefonicznego (poza kontaktem z Izbą) :

 1. Jadwiga Kołodziejczyk – 662 246 213
 2. Jadwiga Senecka – 604 269 575

W przypadku wyboru tradycyjnej formy ubezpieczenia (poprzez kontakt z pracownikiem Biura Izby) składki będą zbieranie w okresie od 7  do 25 lutego 2022r.

Jolanta Smerkowska-Mokrzycka