WAŻNE !! Akcja szczepień lekarzy p-ko covid-19

Publikujemy zaktualizowane informacje z NFZ dot. szczepień przeciw COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia, z prośbą o rozpowszechnienie. 

W etapie 0 do uprawnionych osób do szczepień przeciwko COVID-19 zostali dołączeni pracownicy administracyjni izb lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów.

Ponadto, do 28 grudnia Ministerstwo Zdrowia wydłużyło termin przyjmowania zgłoszeń personelu medycznego i niemedycznego do szczepień przeciw COVID-19 w szpitalach węzłowych, szpitalach niewęzłowych, uzdrowiskach oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych. W tych ostatnich do szczepienia mogą zgłaszać się też pacjenci. Więcej informacji tutaj: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dluzszy-termin-na-zgloszenie-personelu-do-szczepienia-przeciw-covid-19,7883.html.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przesyła w załączeniu wykaz szpitali węzłowych. Do wybranego należy wysłać wykaz Państwa personelu deklarującego chęć zaszczepienia przeciwko COVID-19. Wykazy należy przekazać na adres e-mail koordynatora wybranego szpitala węzłowego.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem: Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem Oddziału wojewódzkiego do spraw szczepień pod nr  telefonu 77-40-20-147 Pan Maciej Romaniuk.