Apel Prezesów Samorządów Zawodów Medycznych

APEL
PREZESÓW SAMORZADÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH
z dnia 30 października 2020 r.
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów
w sprawie działań Państwa w zakresie ochrony zdrowia w czasie epidemii