Dystrybucja masek FFP2

Koleżanki ! Koledzy !
Lekarze i Lekarze dentyści !

We współpracy z Fundacją ‘’Lekarze Lekarzom’’ Naczelnej Izby Lekarskiej  w przyszłym tygodniu, począwszy od dnia 6 października 2020r. będziemy wydawać naszym członkom, aktywnym zawodowo, pakiety masek FFP2 w ilości 10 szt.  na  osobę.  Wydawanie odbywać się  będzie w godzinach pracy Opolskiej Izby Lekarskiej do wyczerpania zapasów.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

                                                                   Jolanta Smerkowska-Mokrzycka
                                                                          Prezes ORL w Opolu