Wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych

Zespół ds. telemedycyny Naczelnej Rady Lekarskiej we współpracy z członkami Telemedycznej Grupy Roboczej przygotował wytyczne, które składają się z trzech dokumentów:

  • Wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych
  • Wytyczne świadczenia telemedycznego uwzględniające aspekty etyczne
  • 10 kroków wizyty telemedycznej.

Na posiedzeniu 24 lipca 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych wraz z rekomendacją ich stosowania przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach wykonywanego zawodu.