Tarcza antykryzysowa - raz jeszcze...

Szanowni Państwo,

w ramach współpracy i pomocy przesyłamy informacje w zakresie wciąż trwających naborów wniosków o przyznanie wsparcia z tzw. tarczy antykryzysowej - między innymi można wnioskować o:
1. Zwolnienie z opłacania składek ZUS – wnioski można składać do 30 czerwca 2020 r.;
2. ZUS : świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne – wnioski można składać najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii;
3. ZUS: świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą - wnioski można składać najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii;
4. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców – nabór wniosków trwa do odwołania (niektóre urzędy pracy mogą wyznaczyć inny termin, ale nie może być on krótszy niż do 30.06.2020 r.);
5. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników – w PUP Opole nabór trwa od 16 czerwca 2020 roku do odwołania;
6. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – w PUP Opole nabór trwa od 16 czerwca do odwołania;
7. Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – nabór wniosków trwa do odwołania;
8. Wsparcie Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – nabór trwa do 31.07.2020r.
9. Grant na kapitał obrotowy z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – nabór trwał od 25.06.2020 r. godz. 9:00 do momentu, gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczyła 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie dofinansowania. Nabór w województwie opolskim został zakończony wobec wyczerpania środków, jednak nie jest przesądzone, że nie pojawią się dodatkowe środki.
 
Tak więc prosimy, aby śledzili Państwo na bieżąco informacje i komunikaty, jakie mogą pojawiać się na stronach internetowych urzędów miasta, urzędów powiatowych, wojewódzkich, marszałkowskich czy też stronie internetowej Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki itp.
Szanowni Państwo, wciąż jeszcze można korzystać ze wsparcia przewidzianego w ustawie tzw. tarczy antykryzysowej.
Posiadamy też informację, iż na przykład w powiatowych urzędach pracy pozostają wciąż niewykorzystane środki na niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) w wysokości 5.000 zł. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie skorzystał z tej formy pomocy, zachęcamy do złożenia wniosku.
W załączeniu przesyłamy Państwu prezentację , w której znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące:
dostępnych form wsparcia,
warunków, jakie należy spełnić, aby móc z danego wsparcia skorzystać,
oraz co należy zrobić, aby je otrzymać.