Ważna korespondencja Prezedsa NIL z MZ i RPO

W imieniu Prezesa NRL prof. Andrzeja Matyji publikujemy korespondencję wysłaną do Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.