Prośba MZ o wsparcie kadrowe przy zwalczniu epidemii

W związlku z potrzebą pozyskiwania dodatkowych pracowników medycznych, którzy mogliby być kierowani do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeńwirusem SARS-CoV-2 Minister Zdrowia Janisz Cieszyński zwrócił się z pisemną prośbą na ręce Prezesa NIL o zaangażowanie samorządu w zachęcanie lekarzy do podejmowania takiego zatrudnienia. Prosi o przekazanie za pośrednictwem Okręgowych Izb wszystkim Członkom samorządu lekarskiego załączonych informacji na temat zasad kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, zatrudniania, wynagradzania, pokrywania kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz gwarancji należnych osobom kierowanym.
Minister liczy na pozytywny odzew lekarzy, którzy mogą uczestniczyć w pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii i prosi samorząd o podjęcie działań na rzecz pozyskiwania zgłoszeń i przekazywanie ich do właściwych terytorialnie Urzędów Wojewódzkich do 28 kwietnia 2020 r.