Stanowisko PNRL w sprawie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Niniejszym publikujemy STANOWISKO Nr 43/20/P-VIII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 60/2020/DSOZ zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19