Preferowany zestaw środków ochrony osobistej

Publikujemy wytyczne opracowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) odnoszące się do preferowanego zestawu środków ochrony osobistej dla personelu medycznego, dla osoby pobierającej wymaz, opiekującej się zakażonym-1