Informacja o wysłanych pismach Prezesa NRL dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej

W dniu dzisiejszym (24.03.2020) Prezes NRL prof. Andrzej Matyja skierował pisma do:
  • Głównego Inspektora Sanitarnego i dw. Ministra Zdrowia w sprawie braku reakcji na zapytanie dot. rekomendacji wykonywania testów na SARS-Cov-2,
  • Posłów RP i Senatorów RP lekarzy, lekarzy dentystów – w sprawie apelu Nr 10/20/P-VIII do Prezesa Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania ochrony zdrowia w okresie zagrożenia COVID-19.