Koronawirus - Utworzenie Funduszu dla lekarzy w NIL

19 marca br. w godzinach wieczornych odbyło się Prezydium NRL, podczas którego m.in. została podjęta Uchwała Prezydium NRL w sprawie utworzenia funduszu celowego przeznaczonego na wsparcie finansowe dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin. Treść uchwały w załączeniu.